UCZELNIA:

Nagrody, otwarcia, jubileusze. Tak wyglądał rok na uniwersytecie!

Ostatnie 12 miesięcy na Uniwersytecie Zielonogórskim to sporo wydarzeń i emocji. Było co świętować i kogo nagradzać. Wiele się zmieniło, jeśli chodzi o strukturę uczelni. Doczekaliśmy się także kilku przełomowych momentów.

Taką chwilą w historii uniwersytetu było chociażby otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W styczniu mogliśmy już zajrzeć do nowocześnie wyposażonych sal, w których zaczęli się kształcić studenci pielęgniarstwa. Centrum oferuje im m.in. możliwość poznania, jak wygląda praca na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na symulatorach uczą się np., jak przywracać pacjentom funkcje życiowe. W otwarciu placówki brała udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko.

W lutym ruszył z kolei nabór do Legii Akademickiej. To program, który obejmuje szkolenia wojskowe studentów w teorii i praktyce. Zajęcia dla osób, które zgłosiły chęć udziału, odbywały się na Wydziale Zamiejscowym UZ w Sulechowie. Miejscem ćwiczeń praktycznych były jednostki i ośrodki wojskowe.

Wręczone zostały też Lubuskie Wawrzyny. Wiele z tych nagród trafiło w ręce osób związanych z Uniwersytetem Zielonogórskim. Wawrzyn Naukowy odebrali autorzy książki „Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej”. Czworo spośród sześciu twórców publikacji pracuje na zielonogórskiej uczelni. Wawrzynem Literackim w kategorii „poezja” został nagrodzony Michał Banaszak za tomik „Miejsca”. Laureat jest doktorantem literaturoznawstwa w Zielonej Górze. Ponadto nominację do Wawrzynu Naukowego za swoją książkę zdobyła dr Kamila Gieba, a prof. Małgorzata Mikołajczak odebrała dyplom za osiągnięcia naukowe. Obie badaczki reprezentują Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną UZ.

Marzec to miesiąc ważnych zmian. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał pierwszą w historii Radę Uczelni. Jest to trzeci najważniejszy organ uniwersytetu. Wprowadziła go nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. ustawa 2.0. W skład Rady Uczelni weszli przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osoby spoza niego. To m.in. Małgorzata Ragiel, dyrektor „Budowlanki”, Jarosław Gniazdowski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej oraz profesorowie UZ: Sebastian Saniuk, Dariusz Dolański i Roman Stryjski. W kwietniu członkowie Rady Uczelni otrzymali akty powołania na stanowisko.

W maju świętowaliśmy 49. Bachanalia – Dni Kultury Studenckiej i 15-lecie kierunku jazz i muzyka estradowa. Choć oba wydarzenia służyły głównie zabawie i miały pokazać zdolności naszych studentów, to skłaniały też do wspomnień i refleksji, m.in. o tym, jak rozwijają się uczelniane inicjatywy. Wspomnienia, ale i humor towarzyszyły również jubileuszowi prof. Mariana Bugajskiego. Językoznawca z Uniwersytetu Zielonogórskiego świętował 70. urodziny w gronie swoich przyjaciół i wychowanków.

Ważnym wydarzeniem było także 20-lecie kierunku wychowanie fizyczne. Ukończyło go wielu znanych i znakomitych sportowców, m.in. mistrz paraolimpijski Marcin Skrzynecki i czterokrotni mistrzowie świata w rock and rollu akrobatycznym – Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło. Z okazji rocznicy przypomniano historię Katedry Wychowania Fizycznego (późniejszej Katedry Sportu i Promocji Zdrowia) oraz wręczono medale i wyróżnienia.

Czerwiec to oczywiście czas rekrutacji do szkół wyższych, ale dla Uniwersytetu Zielonogórskiego – miesiąc szczególny. Dokładnie 7 czerwca uczelnia stała się „pełnoletnia” – minęło 18 lat od połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w znany nam dziś uniwersytet. Swoje święto miał również jeden z inicjatorów tej konsolidacji – prof. Michał Kisielewicz. Obchodził 80. urodziny oraz 60-lecie pracy naukowo-dydaktycznej.

Dlaczego jeszcze czerwiec 2019 r. jest wart odnotowania w kronikach uczelni? To za sprawą dwóch wyjątkowych studentek. Marlena Pogorzelczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dominika Hoft z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ustanowiły rekord Guinessa. Grały w boccię, dyscyplinę popularną w sporcie osób z niepełnosprawnościami, nieprzerwanie przez 25 godzin i minutę. Radości z pobicia rekordu nie było końca. Gratulowała m.in. Marta Dalecka, organizatorka próby bicia rekordu. Pozostało jedynie czekać na certyfikat z Londynu, który potwierdzi osiągnięcie studentek.

W lipcu zazwyczaj myśli się już o wakacjach. Nic dziwnego, można przecież odpocząć np. po pomyślnej obronie pracy magisterskiej. Tak jak absolwenci prawa, których pierwszy rocznik opuścił Uniwersytet Zielonogórski. Studia prawnicze ukończyły 74 osoby.

Swoje dotychczasowe dokonania podsumował wydział, który nie ma jeszcze absolwentów – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Na uczelni rozpoczęło się kształcenie kliniczne przyszłych lekarzy. Wiązało się to z zatrudnieniem dodatkowej kadry. Po raz kolejny kierunek lekarski był oblegany – na jedno miejsce zarejestrowało się ponad 40 kandydatów na studia.

Smutną wiadomość usłyszeliśmy w sierpniu. Zmarł prof. Jacek Leluk, biolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych. Specjalizował się w biochemii i bioinformatyce. Brał udział w opracowaniu ekologicznych środków zwalczania owadów w Stanach Zjednoczonych. Był także jednym z koordynatorów projektów badawczych, których celem było znalezienie leków przeciw ptasiej i świńskiej grypie i przeciw cukrzycy typu II. Wykładał na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, znał biegle język angielski i wietnamski. Należał również do Mensy – organizacji, która zrzesza ludzi o najwyższym ilorazie inteligencji.

Jeśli wrzesień, to Winobranie. A Winobranie to m.in. nadzwyczajna sesja rady miasta, na której wręczane są honorowe obywatelstwa Zielonej Góry. W tym roku uroczystość odbyła się w pałacu w Starym Kisielinie. Tytuł honorowego obywatela miasta odebrał m.in. wspomniany już prof. Michał Kisielewicz. Wręczone zostały też nagrody kulturalne miasta. Jedna z nich trafiła do Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego i jego prezesa, prof. Jerzego Szymaniuka – kierownika Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W październiku rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Podczas inauguracji w uniwersyteckiej auli nie mogło zabraknąć nawiązań do tzw. ustawy 2.0. Uniwersytet Zielonogórski wszedł w następną fazę jej realizacji. W życie wszedł nowy statut uczelni. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został zaś przekształcony w Collegium Medicum. Niektóre jednostki uczelni musiały liczyć się z przeprowadzką – Katedra Wychowania Fizycznego stała się częścią Wydziału Nauk Biologicznych, a Instytut Politologii przeniósł się na Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Na uczelnię dotarł wyczekiwany certyfikat z londyńskiego Biura Rekordów Guinessa. Dokument potwierdził rekord najdłuższej gry w boccię, jaki w czerwcu ustanowiły studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Ponadto mieliśmy kolejny jubileusz. 20-lecie istnienia obchodziło Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Instytucja ta łączy naukę z przemysłem. Pomaga np. nawiązać współpracę z naukowcami firmom, które chcą się rozwijać, wprowadzać na rynek nowe rozwiązania.

Listopad pokazał, jak kreatywni potrafią być nasi studenci. Piotr Kimla, student kierunku lekarskiego, opracował kartę komunikacji z osobą głuchą. Jest to dokument, który ułatwia pracę lekarzom czy ratownikom medycznym. Na karcie znajdują się pytania skierowane do pacjenta oraz piktogramy. Pomagają one określić dolegliwości, takie jak np. ból, wraz z jego natężeniem i czasem trwania.

Podczas Zaduszek Akademickich wspominaliśmy wykładowców i pracowników UZ, których nie ma już z nami. W tym roku poza prof. Jackiem Lelukiem pożegnaliśmy również dra Sławomira Maciejewskiego z Wydziału Prawa i Administracji, prof. Marka Furmanka z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz prof. Krzysztofa Kaszyńskiego, współzałożyciela Instytutu Filozofii.

Pod koniec miesiąca odbyły się III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym. Do Zielonej Góry przyjechali studenci kierunków medycznych z całego kraju. Ponieważ poprzednie edycje mistrzostw wygrali gospodarze, i tym razem nadzieję na wygraną musiały być duże. Puchar powędrował ostatecznie do studentów z Olsztyna, a kolejne dwa miejsca zajęły drużyny z Warszawy. Jak jednak podkreślił prof. Przemysław Mańkowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, „wszystkie zespoły, które tu przyjechały, już wygrały. Poświęciły swój czas. To jest czas, w którym można się bawić, a oni przyjechali często z drugiego końca Polski i chcą pokazać swoje zdolności chirurgiczne. To są studenci, a dla nich jest to już wielkie wyzwanie”.

Jak się okazuje, ten rok był niezwykle obfity w jubileusze. 80. urodziny miał prekursor zielonogórskiego bibliotekoznawstwa, prof. Franciszek Pilarczyk. Od podstaw tworzył bibliotekę Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później był dyrektorem biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Uroczystość na cześć profesora odbyła się w bibliotece Norwida.

W grudniu Uniwersytet Zielonogórski odwiedziła natomiast delegacja z Chin. Przedstawiciele Chongqing Normal University podpisali aneks do umowy z naszą uczelnią. Dzięki temu w Zielonej Górze będzie mogło studiować ok. 50 studentów z Chin. Ich kształcenie zakończy się uzyskaniem dwóch dyplomów: uczelni macierzystej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Co nam przyniesie rok 2020? Jakie dokonania, odkrycia, współprace? Obyśmy ten czas wspominali jak najlepiej.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00