ZIELONA GÓRA:

UZ z mnóstwem nagród od miasta! Wśród nich – honorowe obywatelstwa

O trzy osoby wzbogacił się poczet honorowych obywateli Zielonej Góry. Część z nich jest związana z Uniwersytetem Zielonogórskim. Medale oraz dyplomy wręczono honorowym obywatelom w trakcie uroczystej sesji rady miasta w pałacu w Starym Kisielinie.

Wyróżnienie odebrał m.in. ks. prałat Jerzy Nowaczyk, związany wcześniej z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego oraz duszpasterstwem akademickim.

Byłem zaskoczony, dlatego że jestem już 57 lat w Zielonej Górze. Nigdy nie myślałem, że będę udekorowany takim odznaczeniem.ks. Jerzy Nowaczyk

Honorowe obywatelstwo przyznano również prof. Michałowi Kisielewiczowi, inicjatorowi połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Uniwersytet Zielonogórski. Poza nim tytuł otrzymał Marian Szymczak, przedstawiciel Związku Sybiraków.

Lista zasług honorowych obywateli jest ogromna. O uzasadnieniu decyzji o ich nagrodzeniu mówił radny Jacek Budziński.

Przypomnę – ksiądz Nowaczyk wiele lat był proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, prowadził duszpasterstwo akademickie, ale też udzielał się w opozycji demokratycznej. Natomiast pan profesor Kisielewicz jest odpowiedzialny – w dobrym tego słowa znaczeniu – za utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przez wiele lat był także rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Możnaby jeszcze godzinami opowiadać o ich osiągnięciach. Myślę, że jak najbardziej to honorowe obywatelstwo im się należy.Jacek Budziński

Wręczone zostały również nagrody kulturalne prezydenta miasta. Jedna z nich trafiła do Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego, które istnieje od 15 lat. Jego prezesem jest prof. Jerzy Szymaniuk, wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Cieszę się, że władze miasta i radni pozytywnie postrzegają naszą pracę. Właściwie misję, którą pełnimy w tym mieście już od 15 lat, taką misję kulturotwórczą. Pracujemy w kilku obszarach – skupiamy się na upowszechnianiu muzyki jazzowej, nad edukacją i promocją. Te obszary wzajemnie się dopełniają. Powiem szczerze, że największą radość sprawia nam pozytywny odbiór adresatów naszych działań, a szczególnie chyba młodzieży i studentów, którzy uczestniczą w projektach przygotowywanych przez stowarzyszenie, w projektach edukacyjnych.prof. Jerzy Szymaniuk

Nagrody kulturalne prezydenta przyznano też m.in. Społecznemu Ognisku Artystycznemu i pisarzom: Alfredowi Siateckiemu, Eugeniuszowi Kurzawie i Robertowi Rudiakowi.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00