UCZELNIA:

Nie żyje prof. Jacek Leluk

Nie żyje prof. Jacek Leluk, kierownik Katedry Biochemii i Bioinformatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczył w opracowaniu bezpiecznych ekologicznie środków ochrony roślin przeciw owadom w USA. Był też jednym z koordynatorów projektów polegających na poszukiwaniach leku przeciw wirusom ptasiej i świńskiej grupy oraz przeciw cukrzycy typu drugiego. Miał 63 lata.

Stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1983 r., na podstawie rozprawy Oczyszczanie i charakterystyka inhibitorów trypsyny z nasion cukinii. Z kolei stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych, uzyskał w 2001 r. również na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie rozprawy Analiza teoretyczna białek o zróżnicowanej funkcji, właściwościach i pochodzeniu z zastosowaniem algorytmu semihomologii genetycznej.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim Profesor kierował Katedrą Biochemii i Bioinformatyki. Prace naukowe publikował zarówno w kraju, jak i w renomowanych wydawnictwach międzynarodowych. Odbył wiele staży zagranicznych, m.in. w USA, Japonii i Wietnamie. Poza pracą naukową realizował się w wielu dziedzinach. Był wieloletnim członkiem Mensy Polska. Sprawował funkcje członka zarządu oraz koordynatora ds. rozwoju Mensy. Jest autorem testów na inteligencję. Interesował się kulturą Wschodu, zwłaszcza Wietnamu. Ukończył szkołę muzyczną, komponował muzykę i grał na różnych instrumentach, głównie na skrzypcach, pianinie, elektronicznych instrumentach klawiszowych oraz na kilku tradycyjnych instrumentach wietnamskich. Uprawiał sport – tenis stołowy, judo i speleologię. Był miłośnikiem kotów.

Pogrzeb prof. Jacka Leluka odbędzie się w najbliższy piątek, 23 sierpnia br.  o godz. 12.30 na starym cmentarzu w Zielonej Górze, przy ul. Wrocławskiej.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00