UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Zwykła kartka, a pomaga leczyć. Dzięki niej lekarz dogada się z osobą głuchą [UZ Nawigator]

Lekarze wiedzą dobrze, że kontakt z pacjentem czasem bywa utrudniony. Jest tak np. w przypadku osób głuchych – nie zawsze personel medyczny może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Student V roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim wymyślił więc alternatywną formę komunikacji.

Piotr Kimla wraz z kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Szymonem Michniewiczem, opracował kartę komunikacji z osobą głuchą. Składa się ona z pytań i piktogramów, które oznaczają np. różne dolegliwości.

Wywiad na tej karcie jest oparty na wywiadzie, który zbieramy z pacjentem słyszącym. Jest on nieco wzbogacony, bo daje możliwość wybrania tych objawów, z którymi mamy najczęściej do czynienia w zespołach ratownictwa medycznego czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Są przetłumaczone komunikaty z języka polskiego na Polski Język Migowy. Ma on nieco odmienną składnię. Czasami użytkownicy tej karty dziwią się, dlaczego jest to tak nieskładnie napisane, ale to jest tak napisane, żeby pomogło w zrozumieniu osobie głuchej.Piotr Kimla

Pomysłem już zainteresowały się inne placówki medyczne.

Na drugi dzień po publikacji odzywały się do mnie stacje pogotowia ratunkowego czy szpitalnego oddziału ratunkowego z prośbą o możliwość używania tej karty. Ze strony środowiska medycznego karta spotkała się więc z bardzo dużą aprobatą. Na pewno w niektórych szpitalach i w większości stacji pogotowia ratunkowego jest ona używana.Piotr Kimla

Kartę można pobrać ze strony Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jest również dostępna poniżej.

Download (PDF, 16.81MB)

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00