UCZELNIA:

Jeszcze dwa lata studiów i… będą nowi lekarze z UZ

Minęły 4 lata, odkąd na Uniwersytecie Zielonogórskim został powołany kierunek lekarski. Od tego czasu studenci korzystają z doświadczenia zarówno wykładowców, jak i lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego. Jakie kroki podejmuje wydział, by studenci mogli kształcić się na jak najwyższym poziomie?

Absolwenci, którzy opuszczą Uniwersytet Zielonogórski, powinni mieć nie tylko wiedzę medyczną, ale i odpowiednie podejście do pacjenta. Po to powstała Katedra Humanizacji Medycyny. Kieruje nią prof. Zbigniew Izdebski.

Działalność katedry obejmuje kształcenie w zakresie nauk podstawowych. Jest to wzbogacone w przedmioty typu komunikacja interpersonalna oraz prawa pacjenta. Staramy się iść z trendami europejskimi i ogólnoświatowymi, gdzie kształcenie na kierunku jest oparte o medycynę opartą na dowodach naukowych, zasady dobrej praktyki klinicznej i humanizację procesu leczenia. Te trzy koncepcje realizujemy na każdym poziomie kształcenia.prof. Agnieszka Zembroń-Łacny, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Także same studia medyczne weszły w kolejną fazę. – Jesteśmy po pierwszym roku kształcenia klinicznego – mówi prof. Zembroń-Łacny.

Czwarty rok to rok, w którym realizowane są przedmioty wyłącznie przedmioty kształcenia klinicznego, niezabiegowego i zabiegowego. Z wielką troską przyglądamy się procesowi kształcenia. Jest on monitorowany nie tylko przy wykorzystaniu narzędzi, które obowiązują na całym uniwersytecie. Są dodatkowe kwestionariusze ankiet, w których pytamy się o zadowolenie ze studiowania, o to, jaka forma zajęć najbardziej buduje ich kompetencje zawodowe w przyszłości. Spotykamy się ze studentami.prof. Agnieszka Zembroń-Łacny

Poza tym dla studentów kierunku lekarskiego powstaje Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Będzie ono wyposażone m.in. w symulator karetki.

Za dwa lata studentów czeka Lekarski Egzamin Końcowy. Będzie to egzamin państwowy, do którego przygotowywać będą ich doświadczeni klinicyści.

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studiuje ponad 700 osób. Ponad 300 z nich to studenci kierunku lekarskiego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00