UCZELNIA:

Czy naturę można regulować? Przekonaj się na inżynierii środowiska! [Kierunek UZ]

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych czy gospodarka odpadami nie ma przed nimi tajemnic. Ich kompleksowa wiedza przydaje się wielu instytucjom i firmom. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska nie mogą więc narzekać na brak zajęcia. Na lokalnym gruncie swoje kompetencje zawdzięczają kształceniu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

– To studia dla tych osób, które chciałyby pracować w kierunku inżynierskim, projektowym dla wszelkich instalacji budowlanych, bez których obiekty budowlane nie istnieją – mówi prof. Urszula Kołodziejczyk z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Gdy stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie, mogą liczyć na doświadczenie swoich wykładowców.

Mamy w instytucie wielu projektantów, którzy na co dzień pracują właśnie przy projektowaniu instalacji. W związku z tym dzielimy się wiedzą ze studentami. Czyli oprócz tej wiedzy teoretycznej deklarujemy wszystkim studentom niezwykle cenną pomoc praktyczną, konkretną. Nie mówiąc o tym, że studenci odbywają w trakcie studiów praktyki zawodowe – takie, jakie wynikają z ich siatki kształcenia.prof. Urszula Kołodziejczyk

Praktycznym elementem studiów są również zajęcia w terenie.

Szereg zajęć dydaktycznych odbywamy bezpośrednio w oczyszczalniach ścieków, instytucjach ochrony przeciwpowodziowej, miejscach zagospodarowania odpadów. Wszędzie tam bywamy ze studentami po to, żeby mogli oni naocznie poznawać funkcjonowanie zakresów inżynierii środowiska.prof. Urszula Kołodziejczyk

Kierunek inżynieria środowiska jest prowadzony na wszystkich stopniach studiów. Pierwszy to 3,5-letnie studia inżynierskie, kolejny – 1,5-roczne studia magisterskie. Na wyższym stopniu studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, instalacje budowlane lub inżynierię ekologiczną. W ofercie są też studia doktoranckie.

Poza studiami jest też czas na przyjemności. Studenci mogą udzielać się np. w kole naukowym „Skamieniali”, znanym z organizacji corocznej Gali Inżynierów. Najbliższa odbędzie się już w lutym przyszłego roku. W roku 2017 r. Instytut Inżynierii Środowiska świętował natomiast 40-lecie swojej działalności.

Więcej informacji o kierunku inżynieria środowiska – w całej rozmowie z prof. Urszulą Kołodziejczyk.

prof. Urszula Kołodziejczyk

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: