LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Piszesz o regionie, jesteś z regionu? Lubuskie Wawrzyny 2018 czekają!

Na początku przyszłego roku znów poznamy najlepsze teksty literackie, naukowe i dziennikarskie o tematyce związanej z województwem lubuskim. Biblioteka Norwida ogłosiła kolejną edycję konkursu „Lubuskie Wawrzyny”. Tym samym zachęca, by nadsyłać już swoje prace.

O Lubuski Wawrzyn Literacki, Naukowy oraz Dziennikarski powalczą materiały, które zostały opublikowane bądź wyemitowane w tym roku. Pierwsza z nagród – literacka – będzie wręczona po raz 25. Z okazji jubileuszu organizatorzy powrócili do pierwotnej formuły konkursu.

Lubuski Wawrzyn Literacki zostanie przyznany w dwóch kategoriach: prozy i poezji. W kategorii prozy będzie mieścił się także esej. Dostarczyć należy jak zawsze 3 książki. Można zrobić to osobiście – przynieść je na drugie piętro do sekretariatu i tam zostawić lub przysłać pocztą na adres biblioteki.Małgorzata Domagała, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego

Podobne zasady obowiązują przy Wawrzynie Naukowym i Dziennikarskim. Do Naukowego biblioteka przyjmuje książki o tematyce regionalnej, dotyczącej Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Książki, które przyjmujemy do Wawrzynu Naukowego, muszą zawierać pełen warsztat naukowy. Rozumiemy przez to przypisy, bibliografię oraz recenzje. Co również ważne, nie przyjmujemy książek wydanych pod redakcją, czyli wszelkich zbiorów artykułów, wznowień, czyli wydań drugich oraz kolejnych, a także edycji źródeł. Wszystkie pozostałe książki, które nie posiadają któregoś z elementów warsztatu naukowego, będą oceniane jako książka popularnonaukowa. Zawsze mamy przygotowany dyplom dla takiej pracy.Paweł Kalisz, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego

Pracami zgłaszanymi do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego mogą być teksty prasowe, materiały radiowe, telewizyjne i internetowe. Każdy dziennikarz musi dostarczyć 4 różne publikacje w 3 egzemplarzach.

Będzie oczywiście przyznana nagroda główna, czyli Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Ponadto kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia. I tak we współpracy z Gazetą Lubuską przyznane będzie wyróżnienie dla młodego dziennikarza do 35. roku życia. Możliwe są także dyplomy za całokształt twórczości oraz za debiut.Anna Polus, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 18 stycznia, a gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbędzie się 28 lutego o 18:00 w sali im. Janusza Koniusza w głównym gmachu biblioteki Norwida.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00