ZIELONA GÓRA:

Prawdziwe przeszkody to stereotypy. Niepełnosprawność nie wyklucza sprawnej pracy

Wystarczy zapewnić tylko odpowiednie warunki. O korzyściach z zatrudniania niepełnosprawnych rozmawiali uczestnicy konferencji „Sięgnij po sukces!”. Spotkanie organizował wspólnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na konferencji eksperci prezentowali formy społecznej i zawodowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Taki dzień jest po to, by i osoby niepełnosprawne, i opiekunowie dowiedzieli się, jakie świadczenia im przysługują, w jaki sposób mogą liczyć na pomoc instytucji publicznych, jakie dofinansowania mogą otrzymać, gdzie mogą się zwrócić, aby się aktywizować. Myślę, że z roku na rok ta sytuacja wygląda coraz lepiej i pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego

Pomoc w tym zakresie oferuje m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to np. dofinansowanie dla pracodawców i pracowników.

Fundusz przewiduje wsparcie finansowe dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Kwota zależy od stopnia niepełnosprawności – 1800 złotych przy stopniu znacznym, 1125 złotych przy umiarkowanym i przy lekkim – 450. To często bardzo wymierna korzyść dla pracodawcy, ale także dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wsparciu pracodawcy chętniej zatrudniają takie osoby. Rocznie obsługujemy około kilkuset wniosków, które dotyczą wsparcia dla pracodawców. Jeśli chodzi o same osoby z niepełnosprawnościami, jest to kilka tysięcy osób, które pracują dzięki dofinansowaniu.Piotr Natkański, lubuski oddział PFRON

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków. Wynikają one z przepisów prawa pracy. Osoba z niepełnosprawnością musi być zatrudniona na umowie o pracę i mieć dostosowane stanowisko. Pracuje 7 godzin dziennie, a długość urlopu w jej przypadku wynosi 36 dni.

Możliwości zatrudnienia czy pokrycia kosztów pracy jest więcej. Proponuje je także urząd pracy: – Na pewno są to wszelkiego rodzaju staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowania do tworzenia własnej działalności gospodarczej – mówi Małgorzata Lada, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Eksperci przekonują, że firmy i osoby z niepełnosprawnościami nie mają się czego obawiać. Właśnie dla nich odbywają się kampanie informacyjne i szkolenia, na których mogą uzupełnić wiedzę o aktywizacji społecznej i zawodowej.

Jak sprawdzają się osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy? Doświadczenie w tym zakresie ma już Gedia, nowosolska firma z branży motoryzacyjnej.

Mamy grupę kilkunastu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie sądzę, by tych ludzi coś odróżniało od całego społeczeństwa. Pracują jak każdy inny. Oczywiście jesteśmy elastyczni, dopasowujemy warunki pracy do potrzeb. Natomiast nie mam żadnych spostrzeżeń, że ci ludzie pracują jakoś inaczej.Remigiusz Dolata, firma Gedia

Praca jest też formą rehabilitacji – uważa dr Helena Ochonczenko z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poza tym sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami czują się pewne siebie. Wiarę we własne możliwości warto kształtować już u dzieci.

To, jacy jesteśmy jako dorośli, wynika z tego, jak byliśmy kształtowani przez całe życie, od urodzenia. Zarówno przez najbliższe środowisko – rodzinę, rodziców, poprzez kręgi sąsiedzkie, aż do najdalszego kręgu, jakim jest państwo i polityka na rzecz osób z niepełnosprawnością. A pracę należy traktować jako jedną z metod, a jednocześnie zasad rehabilitacji. O sukcesie rehabilitacji można mówić tylko wówczas, kiedy osoba z niepełnosprawnością usamodzielni się, będzie odpowiedzialna za siebie. Mało tego, to są korzyści nie tylko dla tej osoby, która ma poczucie sensu życia. Również dla państwa – ci ludzie stają się produktywni.dr Helena Ochonczenko

Konferencja „Sięgnij po sukces!” była formą obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: