UCZELNIA:

Nie żyje zielonogórski polonista, prof. Jerzy Brzeziński

Był ekspertem w dziedzinie stylistyki języka polskiego. Spod jego pióra wyszły liczne prace nt. właściwości stylistycznych polszczyzny artystycznej. Zmarł prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, wieloletni pracownik i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W latach 80. prof. Jerzy Brzeziński zapoczątkował na uczelni badania stylistyczne. Tę tradycję podtrzymuje Zakład Stylistyki. W obszarze zainteresowań jednostki znajdują się m.in. podstawy analizy stylistycznej dzieła literackiego.

Bogaty dorobek naukowy językoznawcy tworzą samodzielne i współredagowane opracowania. Należy do nich monografia „Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej: teoria, praktyka, konteksty” czy tom „Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001”. Badacz publikował artykuły m.in. w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz zeszytach naukowych „Filologia Polska” z serii „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze”.

Pogrzeb prof. Jerzego Brzezińskiego odbędzie się 5 grudnia o godzinie 12:30 w starej części cmentarza komunalnego w Zielonej Górze.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X