POLSKA I ŚWIAT:UCZELNIA:

„Bez autonomii nie ma rozwoju” – o przyszłości uczelni i Ustawie 2.0

Półtora roku trwały dotychczasowe prace nad reformą szkolnictwa wyższego. Podsumowaniem konsultacji ze środowiskiem naukowym był Narodowy Kongres Nauki. – Jestem głęboko przekonana, że projekt ustawy, który ujrzał światło dzienne w Krakowie, był z państwem dokładnie skonsultowany. Oczywiście nie wszystkim wszystkie zapisy się podobają. Zapraszamy jeszcze raz do dyskusji – mówiła na Uniwersytecie Zielonogórskim dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Budzanowska.

Obecnie przygotowania do wprowadzenia tzw. konstytucji dla polskiej nauki weszły w tryb konsultacji ustawowych. Do 19 października uczelnie mogą zgłaszać propozycje zmian do projektu.

Założeniem nowej ustawy dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego jest m.in. zmniejszenie biurokracji na uczelniach i zmiana algorytmu ich finansowania.

Co nam się udało ustalić, jeżeli chodzi o ustrój w nowej Ustawie 2.0? Przede wszystkim chcemy poszerzyć państwa autonomię. Wierzymy, że bez realnej wolności wewnętrznej nie nastąpi rozwój. Każda uczelnia ma swoją specyfikę, widzi swoją misję i otoczenie, z którym współpracuje i które współtworzy. Mam wrażenie, że tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim, wszystko widać jak w soczewce. Na ile państwo samodzielnie w najbliższym roku wypracujecie strategię i strukturę wewnętrzną uczelni, która później będzie wprowadzona po wejściu ustawy w życie, na tyle wasz skok rozwojowy będzie możliwy w latach przyszłych.Anna Budzanowska

Dla studentów przyszła ustawa oznacza m.in. zmiany w studiach doktoranckich. Temat poruszano na konferencji w Katowicach.

System kształcenia doktorów nie zdaje egzaminu. Dlatego wspólnie ze środowiskiem doktorantów i z gronem rektorskim przyjęliśmy rozwiązanie, które – mam wrażenie – jest najbardziej kosztochłonnym elementem reformy. Czyli nastąpi kształcenie w szkołach doktorskich. Pozostawiamy też furtkę na kształcenie eksternistyczne. Ponieważ mamy świadomość, że jest wiele osób, które po skończeniu studiów idą na rynek pracy. Osiągają sukcesy. I w pewnym momencie myślą sobie – mam również dużo do zaoferowania nauce.Anna Budzanowska

Przedstawicielka resortu nauki i szkolnictwa wyższego przyznała też, że w toku debaty w ustawie pojawiły się i zmiany rewolucyjne, i kompromisowe. Całość przemówienia Anny Budzanowskiej znajduje się poniżej.

Anna Budzanowska, dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W reformę zaangażowano 10 ośrodków akademickich. W dyskusji nad ustawą uczestniczył także Uniwersytet Zielonogórski.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X