>

Regulamin konkursu „Dołącz do #ZróbCośDobrego i wygraj bilety do kina”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą “Dołącz do #ZróbCośDobrego i wygraj bilety do kina”, zwany dalej “Konkursem”.
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej, dostępnej w trakcie jego trwania pod adresem http://www.facebook.com/events/1650533128589388/ oraz https://www.wzielonej.pl zwanej dalej „Wydarzenie”.
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Mediów Studenckich z siedzibą w Zielonej Górze, adres: 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167284, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 929-17-08-747 (dalej zwany „Organizatorem”).
 4. Celem Konkursu jest promocja konkursu #ZróbCośDobrego ze SWISS KRONO.
 5. Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2017 r. o godz. 12:00 a kończy się 31 maja 2017 r. o godz. 15:00 lub z chwilą wyczerpania puli biletów.
 6. Konkurs realizowany jest w edycjach. Każda edycja rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez Organizatora wpisu o nim na Wydarzeniu. Ww. wpis zawierać będzie:
  a). Pytanie konkursowe,
  b). Informację o terminie zakończenia danej edycji,
  c). Informację o liczbie nagród możliwych do zdobycia w danej edycji,
  d). Informację o zadaniu konkursowym do wykonania w danej edycji: udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub najszybsze udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe,
  e). Informacje o sposobie udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  a). dołączenie do wydarzenia na https://www.facebook.com/events/1650533128589388/ oraz zaproszenie znajomych do wydarzenia poprzez przycisk udostępnij / zaproś
  b). umieszczenie tagu z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod wpisem z pytaniem konkursowym: #zrobcosdobrego dla … (nazwa szkoły podstawowej lub gimnazjalnej oraz miejscowość) – wpis musi posiadać status publiczny np. odpowiedź na pytanie, #zrobcosdobrego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Miasteczku

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby, posiadające aktywne konto osobiste na serwisie facebook.com.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego skontaktują się z Organizatorem.
 3. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego zgodnie z §1 ust. 6 pkt d), przy czym:
  a). w przypadku, gdy zadaniem konkursowym jest udzielenie najciekawszej odpowiedzi, wyboru laureatów dokonuje jury Konkursu złożone z pracowników Organizatora;
  b). w przypadku, gdy zadaniem konkursowym jest najszybsze udzielenie poprawnej odpowiedzi, liczy się czas udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie w treści wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail podany przez Organizatora, w którym kinie, wybranym z Listy kin objętych konkursem, laureat będzie wykorzystywał nagrodę a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo oświadczenie opiekuna o zgodzie na udział w konkursie.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodami w każdej edycji Konkursu są bilety do kina na wybrany przez uczestnika film 2D lub 3D, ważne 2 miesiące od otrzymania, przekazywane laureatom w postaci unikalnych kodów w wiadomości e-mail (kody należy okazać w kasie kina w celu ich wymiany na bilet w formie papierowej) – o wartości od 17 zł do 35 zł każdy (w zależności od miasta, w którym znajduje się kino).
 2. Bilet można wykorzystać w kinie, które znajduje się na Liście kin objętych konkursem.
 3. Lista kin, w których można wykorzystać bilety będące nagrodami w poszczególnych etapach konkursu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. O wygraniu nagrody Organizator poinformuje uczestnika za pośrednictwem komentarza umieszczone pod postem konkursowym.
 5. W ciągu 14 dni od wyłonienia zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail uczestnik otrzyma kod, który w jednym z kin, wybranym z listy kin, będzie można wymienić na bilet, wraz z informacją o terminie ważności vouchera.
 6. Nagrody (bilety) są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej wartości i parametrach, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających wydanie nagród, wymienionych w ust. 1 i 2.
 8. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na pytania konkursowe na Wydarzeniu, bez podawania danych ich autorów oraz bez przekazywania im wynagrodzenia z tego tytułu.
 4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje
 5. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie https://www.wzielonej.pl/zrobcosdobrego/ 
 6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.com, ani z nim związana. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatorów.

Lista kin biorących udział w konkursie

CinemaCity Bielsko-Biała
CinemaCity Bydgoszcz
MultiKino Bydgoszcz
CinemaCity Bytom
MultiKino Czechowice-Dziedzice
CinemaCity Częstochowa Jurajska
CinemaCity Częstochowa Wolność
MultiKino Elbląg
MultiKino Gdańsk
CinemaCity Gdańsk Krewetka
MultiKino Gdynia
CinemaCity Gliwice
MultiKino Jaworzno
MultiKino Katowice
CinemaCity Katowice Punkt 44
CinemaCity Katowice Silesia
MultiKino Kielce
MultiKino Koszalin
MultiKino Kraków
CinemaCity Kraków Bonarka
CinemaCity Kraków Galeria Kazimierz
CinemaCity Kraków Plaza
CinemaCity Kraków Zakopianka
MultiKino Lublin
CinemaCity Lublin Felicity
CinemaCity Lublin Plaza
MultiKino Łódź
CinemaCity Łódź Manufaktura
MultiKino Olsztyn
CinemaCity Poznań Kinepolis
MultiKino Poznań Malta
MultiKino Poznań Multikino 51
CinemaCity Poznań Plaza
MultiKino Poznań Stary Browar
MultiKino Radom
CinemaCity Ruda Śląska
MultiKino Rumia
CinemaCity Rybnik
MultiKino Rybnik
MultiKino Rzeszów
MultiKino Słupsk
MultiKino Sopot
CinemaCity Sosnowiec
CinemaCity Starogard Gdański
MultiKino Szczecin
CinemaCity Toruń Czerwona Droga
CinemaCity Toruń Plaza
MultiKino Tychy
CinemaCity Wałbrzych
CinemaCity Warszawa Arkadia
CinemaCity Warszawa Bemowo
CinemaCity Warszawa Galeria Mokotów
CinemaCity Warszawa Janki
CinemaCity Warszawa Promenada
CinemaCity Warszawa Sadyba
MultiKino Warszawa Targówek
MultiKino Warszawa Ursynów
MultiKino Warszawa Wola Park
MultiKino Warszawa Złote Tarasy
MultiKino Włocławek
MultiKino Wrocław Arkady
CinemaCity Wrocław Korona
MultiKino Wrocław Pasaż Grunwaldzki
MultiKino Zabrze
MultiKino Zgorzelec
CinemaCity Zielona Góra

 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00