WAŻNEZIELONA GÓRA:

Sesja Rady Miasta: Spokojnie i koncyliacyjnie [WIDEO]

Za nami obrady sesji zielonogórskiej Rady Miasta. Po uroczystszej sprzed miesiąca, dziś już pierwsze, robocze obrady. Radni wybrali już wiceprzewodniczących.

Zostali nimi: Joanna Malon z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Sroczyński z klubu “Zielona Razem” i Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości. Jak postrzegają swoją pracę? O to zapytaliśmy. Joanna Malon zwraca uwagę na fakt, że w gronie wiceprzewodniczących są przedstawiciele wszystkich klubów.

To jest bardzo dobry zwyczaj, by w każdej kadencji byli przedstawiciele różnych klubów w prezydium. Wybraliśmy zgodnie także wiceprzewodniczących innych klubów. Mam nadzieję że będzie tak zgodnie w całej kadencji. 

Podobnego zdania jest Jacek Budziński z PiS-u.

Można wnioskować, że będzie spokojnie, choć niejedno widziałem. Platforma postąpiła koncyliacyjnie Nie zachowała się w sposób zero-jedynkowy 

Tomasz Sroczyński zwrócił uwagę, że liczy na współpracę wszystkich klubów.

Niewątpliwie kluczowe dla nas jest to, byśmy budowali tyle dróg, ile w poprzednich kadencjach. Chcemy też dokończyć Obwodnice Zachodnią, chcemy też współpracować jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. 

Radni wybrali także przewodniczących i członków poszczególnych komisji. Ustalili również, ile będzie zarabiał prezydent Marcin Pabierowski. Uposażenie włodarza miasta wynosić będzie 20,5 tysiąca brutto. Radni dokonali kilku przesunięć w budżecie miasta.

Dodajmy, że prezydent będzie jutro o 9.30  gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00