WAŻNEZIELONA GÓRA:

Dziś sesja Rady Miasta [PLAN OBRAD]

Sprawy związane z zielonogórską oświatą, ogródkami działkowymi oraz podwyżkami za nieruchomości  – te tematy zdominują wtorkową sesję Rady Miasta.  

Co – z punktu widzenia mieszkańców – jest najistotniejsze? Pytamy Piotra Barczaka, przewodniczącego Rady Miasta.

To jest kwestia uchwały budżetowej, mamy dodatkowe 25 milionów złotych na oświatę, to jest związane z wydatkami bieżącymi, czy ponad 4 miliony złotych na wypłatę  dodatkowych świadczeń z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Ale ok. 20 milionów to wydatki bieżące, to są środki rządowe i dla nas to ważne pieniądze.

Ważnym tematem, który może wzbudzić dość duże emocje wśród radnych, będzie dyskusja za opłaty za nieruchomości za przyszły rok.

To jest kwestia ustalenia stawek podatkowych na ten rok. Jest uwzględniona propozycja stawki w wysokości inflacji, czyli 15 procent. Nikogo ona nie zadowala, ale jest taka konieczność.  

Radni ponadto podejmą apel w sprawie utrzymania ogrodów działkowych. Początek sesji o godzinie 10.30.

Plan obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Zielona Góra za rok szkolny 2022/2023.
  3. Podjęcie apelu w sprawie uwzględnienia uwag Rodzinnych Ogrodów Działkowych składanych do projektu rozporządzenia ws. zakresu planu ogólnego „STOP LIKWIDACJI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      rozpatrzenia petycji,

2)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Ługowo),

3)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Nowy Kisielin-Piaskowa),

4)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Fregatowa),

5)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Kapitańska),

6)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Stary Kisielin-Słoneczna) ,

7)      zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych (Żeglarska) ,

8)      wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,

9)      określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości ,

10)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej w Zielonej Górze,

11)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze,

12)   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,

13)   zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.

  1. Podjęcie obwieszczeń w sprawach:

1)      ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli ,

2)      ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze ,

3)      ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00