AUDYCJE 96 FM:ZIELONA GÓRA:

Jedna litera lub podobne brzmienie, a zmienia wiele. O często mylonych wyrazach [Polski na tapecie]

„Adaptować” i „adoptować” to nie to samo. Podobnie jak „efektowny” i „efektywny”. Zdarza się jednak, że te słowa są ze sobą mieszane. A wystarczy sprawdzić, co oznaczają.

Kiedy coś „adaptujemy”, to wykonujemy przeróbki, aby to do czegoś przystosować (znamy na przykład adaptacje książek, czyli ich wersje filmowe). Można także adaptować budynek. „Adoptujemy” natomiast dziecko lub zwierzę – podejmujemy się opieki nad nim.

Pomyłki trafiają się też przy słowach „predyspozycja” i „predestynacja”. Pierwsze oznacza skłonności i umiejętności, które sprawiają, że człowiek dobrze się do czegoś nadaje. „Predestynacją” jest zaś powołanie, przeznaczenie – również w sensie religijnym.

„Efektowny” i „efektywny” to kolejna para mylonych ze sobą wyrazów. „Efektownym” nazywamy to, co się wyróżnia i wzbudza zainteresowanie, „efektywnym” jest zaś to, co przynosi spodziewane rezultaty (np. efektywny system). Można także być efektywnym pracownikiem.

Przykłady zostały zaczerpnięte z internetowej wersji „Wielkiego słownika języka polskiego” oraz strony sjp.pwn.pl.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00