LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

ZUS: To ostatni dzwonek na rozliczenie składki zdrowotnej!

Tylko do 20 maja, przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas, żeby rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.

Każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na własne ubezpieczenia musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W ten sposób ustala się składkę za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Ustalona roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek opłaconych w poszczególnych miesiącach 2023 r. Niedopłatę należy uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 roku do 20 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał zwrot, chyba, że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 3 czerwca.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Na stronie zus.pl dostępny jest kalkulator, który pozwala obliczyć roczną podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00