LUBUSKIE:UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Zielona Góra mierzy wysoko! Tu wykształcą się mechanicy lotniczy

Zielona Góra stawia na szkolenie mechaników lotniczych. Naukę w tym zawodzie umożliwia już nie tylko Uniwersytet Zielonogórski. Od 1 września kształcenie fachowców od samolotów ruszy w Zespole Szkół Technicznych. Szkoła będzie współpracować z uczelnią i Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Przyszli mechanicy lotniczy poznają zawód wcześniej niż na studiach. Będą mogli uczyć się już na poziomie szkoły średniej.

Na poziomie technikum mechanicznego już byłyby osoby ze specjalnością ukierunkowaną na mechanika lotniczego. I już na Uniwersytet Zielonogórski te kadry mogłyby przyjść wstępnie przygotowane i ukierunkowane na to, żeby po 4 latach uczelni uzyskać pełne uprawnienia mechanika lotniczego. Dołożymy ze swojej strony możliwość wykorzystania naszej kadry, jeżeli chodzi o specjalności lotnicze i jednocześnie jeśli chodzi o praktyki dla adeptów w zawodzie mechanika lotniczego. Staramy się w to włączyć zarówno lotnisko w Przylepie, jak i lotnisko w Babimoście.Artur Haładyn, dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Zespół Szkół Technicznych prowadzi już kształcenie w zawodzie technik mechanik. Częściowo jest więc przygotowany do uruchomienia nowego kierunku.

Część teoretyczną, podstawową, na przykład z zakresu rysunku technicznego, technologii, podstawowych praw fizyki, mamy przygotowaną u siebie. Do tego mamy przygotowane również pracownie czy to z zakresu technologii, czy programów CAD/CAM oraz warsztaty z zakresu obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej. Po stronie uniwersytetu i aeroklubu są zajęcia specjalistyczne. Czyli pracownie już z zakresu ściśle mechaniki lotniczej oraz specjalistyczne zajęcia wykładowe.Mariusz Kita, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Na Uniwersytecie Zielonogórskim mechaników lotniczych szkoli się w ramach specjalności na Wydziale Mechanicznym. Osoby z tytułem technika mechanika lotniczego będą mogły więc kontynuować edukację, nie opuszczając Zielonej Góry.

Szkoła będzie mogła również korzystać z naszej bazy lokalowej, ze współpracy z pracownikami naukowymi. Myślę, że zaowocuje to w przyszłości tym, że absolwenci tejże szkoły przyjdą do nas na studia. To jest jeden z kolejnych pomysłów, żeby młodzież z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego (ale nie tylko) w naszym regionie została i podejmowała pracę. Chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że mechanik lotniczy jest na tyle atrakcyjnym zawodem, że znajdzie zatrudnienie wszędzie. Więc tym bardziej chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób podejmowało tutaj studia i zostawało w naszym regionie.prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich UZ

Władze regionu mają nadzieję, że dzięki nowej, wykształconej kadrze będzie można rozwijać regionalną infrastrukturę lotniczą.

Mamy nadzieję na rozwój lotniska w Babimoście, oczywiście rozwój aeroklubu i lotniska w Przylepie także. Potrzeby związane z tym są ogromne. Brakuje w Polsce wykształconych mechaników, brakuje ich w Europie. Każdy, kto skorzysta z tej możliwości, będzie miał zapewnioną pracę i dobre życie, bo rynek potrzebuje takich ludzi.Piotr Tykwiński, z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego

Umowa o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych, uniwersytetem a aeroklubem przewiduje również dokształcanie nauczycieli. Będą oni podnosić swoje kwalifikacje, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom edukacji.

autorzy: Aleksandra Pietruszewska, Jerzy Jackowski

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00