ZIELONA GÓRA:

Zbliża się inauguracja kolejnego roku akademickiego studentów UTW

Inauguracja roku akademickiego coraz bliżej, także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który w Zielonej Górze działa od blisko trzech dekad.

Zielonogórski UTW powstał w 1992 roku. Jego celem jest rozwijanie pasji i aktywizacji społecznej u osób starszych. Statystyczny wiek studentów zaczyna się jednak już od 40. roku życia wzwyż. Od początku istnienia Uniwersytetu prezesem jest Zofia Banaszak. 

Studentów jest ponad 1000 osób. Tak dokładnie w tej chwili nie odpowiem dlatego, że sytuacja we wrześniu jeszcze się reguluje – ta statystyka może się z różnych powodów zmieniać. Tendencja w UTW jest zwyżkowa, oferta jest coraz bogatsza i rzeczywiście jest duże zainteresowanie. Nie wszystkich do Uniwersytetu przyjąć można, wykształcenie także decyduje o edukacji ustawicznej tutaj. Jeśli kandydat nie spełnia tych wymagań, dajemy takiej osobie inne oferty dostępne w mieście, żeby żaden senior nie został bez jakieś oferty czy pomocy.Zofia Banaszak - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze

Prezes Uniwersytetu zapewnia, że oferta jest bogata i różnorodna, a także, że wiąże się ona z wszelkiego rodzaju zainteresowaniami seniorów. Warto wspomnieć, że pakiet zajęć zmienia się w zależności od zainteresowania słuchaczy danymi dziedzinami. 

Wykłady, seminaria, konferencje, różnego typu warsztaty, spotkania, działalność klubów, zespołów, ale tematyka tych spotkań i zajęć jest ogromnie różnorodna. Słuchacz sobie wybiera wykład, spotkania w klubach, edukację na różnym poziomie według zainteresowań, a także własnego czasu. Medycyna, psychologia, filozofia, zajęcia prozdrowotne, muzyka, zajęcia o charakterze tanecznym. Również zajęcia ruchowe i językowe.Zofia Banaszak - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze

Jak wygląda organizacja roku akademickiego procedura rekrutacyjna?

Mamy przerwę w zajęciach przez lipiec i sierpień. Grupy słuchaczy spotykają się również w tym okresie, wyjeżdżając nad morze i różnego rodzaju wycieczki, czy mając warsztaty w terenie – fotograficzne, malarskie i inne. Teraz od września, rozpoczęła działalność duża ilość klubów i zespołów. Przyjmujemy w czerwcu, przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, a gdy kończy się stary rok. Zofia Banaszak - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 11 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, o godzinie 11.00. 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00