ZIELONA GÓRA:

Za mało miejsc w żłobkach? Rodzice chcą rozmawiać z władzami miasta

Radny Jacek Budziński złożył w imieniu mieszkańców Zielonej Góry interpelację dotyczącą problemu braku miejsc w żłobkach publicznych. Rodzice chcą spotkania z władzami miasta.

Problem stanowi nie tylko brak miejsc w żłobkach publicznych, ale także – zdaniem rodziców – zbyt małe dofinansowanie żłobków prywatnych. Rodzice powołują się na dane liczbowe: przy narodzinach średnio 1500 dzieci rocznie, na terenie miasta jest około 450 miejsc w publicznych żłobkach. Do placówki zaliczają się zaś 3 roczniki. Ponadto rodzice zwracają uwagę na niewystarczające dofinansowania żłobków prywatnych, argumentując to faktem, iż nie każdego rodzica stać na wydatek 900 zł miesięcznie.

W interpelacji pojawiają się także pytania do prezydenta o rozpoczęcie budowy czwartego żłobka i przewidywany termin finalizacji prac. Rodzice pytają także o zwiększenie dotacji na publiczne żłobki.

Całość interpelacji można przeczytać na stronie Urzędu Miasta.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00