ZIELONA GÓRA:

Wizyta Paderewskiego w Zielonej Górze? Z młodzieżą to możliwe!

Powstanie wielkopolskie to jeden ze zwycięskich zrywów niepodległościowych Polaków. Nie każdy o tym wie, ale walki toczyły się również na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, m.in. w Kargowej. Wiedzę na ten temat poszerza regionalny oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, do którego należy również młodzież.

Częścią organizacji jest rada młodzieżowa. Skupia się ona na edukacji historycznej. W tym celu organizuje pogadanki w szkołach czy grę miejską z okazji Dnia Flagi. Przygotowuje też Biesiadę Pokoleń i obchody 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Będziemy się koncentrowali na zwiększeniu świadomości zielonogórzan na temat powstania wielkopolskiego poprzez organizację inscenizacji. Mamy nadzieję, że będzie to na tyle medialne i zauważalne w mieście, że zielonogórzanie zainteresują się tym tematem.<span class="su-quote-cite">Damian Bączkiewicz</span>

Towarzystwo nie zapomina też o 100-leciu odzyskania niepodległości. Z tej okazji planuje zorganizować inscenizację przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Zielonej Góry.

Dla młodych ludzi nieoceniona jest pomoc prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego. Z powstaniem wielkopolskim łączy profesora nie tylko jego dyscyplina naukowa – historia, ale również więzy rodzinne:

Jest on potomkiem powstańca wielkopolskiego. W starszej grupie bardzo prężnie działa tata pana rektora, Wiktor Strzyżewski. Zapoznała nas doktor Grażyna Wyder z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wtedy działałam jeszcze w strukturach Koła Naukowego Historyków Studentów. Pani doktor zorganizowała sympozjum, podczas którego mieliśmy okazję poznać działaczy tutejszego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Tak właśnie zaczęła się współpraca z panem Wiktorem. Okazało się, że bardzo przychylny jest też prorektor. Gdy chcemy zorganizować jakiś wyjazd, poszukać czegoś w archiwaliach, prorektor nam to umożliwia.<span class="su-quote-cite">Katarzyna Zielińska</span>

Cały wywiad o działalności młodzieżowej rady Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – poniżej.

Katarzyna Zielińska, Damian Bączkiewicz, zarząd młodzieżowej rady lubuskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00