ZIELONA GÓRA:

We wtorek sesja rady miasta

22 punkty znalazły się w porządku wtorkowej sesji rady miasta. W ratuszu radni pochylą się m.in. nad zmianą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Ludowej.

Temat nie jest nowy, sprawą radni zajmowali się już wcześniej, o czym mówił w Radiu Index Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta.

Jest ciąg dalszy. W grudniu ubiegłego roku rada miasta podjęła uchwałę, natomiast załącznik do uchwały był nieczytelny i organ nadzorujący, czyli służby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił o sprecyzowanie tego. Wnioskodawcy, czyli klub radnych PO nie zdążył w odpowiednim terminie i w związku z tym organ musiał uchylić tę uchwałę. Ona nie obowiązuje na dzień dzisiejszy.

W tej sprawie protestowali już mieszkańcy pobliskich bloków. Barczaka pytamy czy w tej sprawie możliwy jest kompromis?

Jaki będzie kompromis, to nie wiem. Decyzję podejmuje 25 radnych. W grudniu nie było podziału klubowego, różni radni, mieli różne zdanie. Jutrzejszy wynik głosowania też ciężko przewidzieć.

Sesja jutro o 10:00. Najpewniej zostanie zarządzona przerwa, bo o 13:00 piłkarskie święto i mecz Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa. Na spotkanie wybiera się także pewnie spora część radnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – druk nr 1081,
2) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 1074,
3) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego – druk nr 1075,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krępa w Zielonej Górze – druk nr 1076,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze przy ul. Ludowej – druk nr 1077,
6) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra – druk nr 1078,
7) rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra – druk nr 1079, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra (Otyń) – druk nr 1080,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Zielona Góra (Czerwieńsk) – druk nr 1089,
10) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Przylep-Praska) – druk nr 1095,
11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – druk nr 1082,
12) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania – druk nr 1090,
13) ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki – druk nr 1091,
14) wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze – druk nr 1092,
15) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Zielona Góra – druk nr 1083,
16) opinii o przystąpieniu przez Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – druk nr 1084,
17) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym – druk nr 1085,
18) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra – druk nr 1086,
19) udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze – druk nr 1087,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji – druk nr 1088,
21) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023 – druk nr 1093,
22) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 1094.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00