ZIELONA GÓRA:

We wtorek radni zdecydują o losach terenu po Zastalu

Już we wtorek (26.02) sesja rady miasta. Radni i prezydent miasta podejmą uchwały m.in. w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowane są podwyżki za wywóz śmieci. Podjęte zostaną także decyzje dotyczące studium zagospodarowania przestrzennego.

W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach: osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze, Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze, Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze, ul. Kupieckiej i ul. Stefana Żeromskiego w Zielonej Górze.

Radni podejmą także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Uchwała dotyczy m.in. terenu poprzemysłowego po dawnej fabryce wagonów „Zastal”, teren miałby zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Jaka ostatecznie zapadnie decyzja, dowiemy się podczas wtorkowej sesji.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00