WAŻNEZIELONA GÓRA:

Rusza kwalifikacja wojskowa w Zielonej Górze

W dniach od 16 maja 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. (za wyjątkiem dni: 8-9.06.2023 r.)  w mieście Zielona Góra w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” ul. Wazów 44 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa:

  • dla mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
  • dla mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • dla osób, które w latach 2021 i 2022:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres te niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

– dla kobiet urodzonych w latach 1999-2004, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą szkołę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny;

– dla osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do wyżej wymienionych osób zostaną wysłane wezwania z terminem i miejscem osobistego stawiennictwa. W razie zmiany terminu można będzie skontaktować się telefonicznie pod numerem: 68 453 91 64 lub od dnia 15.05.2023.2022 r. pod numerem 666 849 003.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/8624/KWALIFIKACJA_WOJSKOWA_w_2023_roku/?fbclid=IwAR10S-xWqMrI04hau5SYRzlP79-pzbdqSKUzz1medskKW3dbKz1TNghT-ck

źródło: Urząd Miasta Zielona Góra

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00