ZIELONA GÓRA:

Pamięć o wybitnych zielonogórzanach trwa w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Co roku Muzeum Ziemi Lubuskiej wspomina zielonogórzan, którzy odeszli w minionym roku. Były to osoby, które swoimi dokonaniami naukowymi, kulturalnymi i społecznymi tworzyły tożsamość miasta, a nierzadko trwale pozostały w pamięci mieszkańców.

W ostatnim czasie pożegnaliśmy m.in. Janusza Koniusza, Lesława Batkowskiego i Jana Muszyńskiego. Tym właśnie osobom będzie poświęcony muzealny wieczór wspomnień.

Janusz Koniusz był poetą, prozaikiem, dramaturgiem i publicystą. Należał do Związku Literatów Polskich, a później został honorowym prezesem jego zielonogórskiego oddziału. Był również kierownikiem literackim i ostatnim redaktorem naczelnym czasopisma „Nadodrze”. W 2004 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Zielonej Góry, a w 2011 r. – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie literatury.

Lesław Batkowski będzie zapamiętany jako członek zarządu miasta w czasie prezydentury Zygmunta Listowskiego, przewodniczący rady miasta za kadencji Bożeny Ronowicz oraz dyrektor WOSiR ds. techniczno-eksploatacyjnych. Poza tym działał jako prezes zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia „Nerka” i współorganizator Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta „Zielonogórskie Perspektywy”. Interesował się żeglarstwem i obserwacją przyrody.

Jan Muszyński pełnił funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w latach 1976-1988. Odpowiadał za wyodrębnienie trzech instytucji muzealnych: Muzeum Etnograficznego, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza oraz Muzeum Wojskowego. Jan Muszyński był również pomysłodawcą prezentacji sztuki współczesnej w formie galerii autorskich. Za swoje osiągnięcia otrzymał honorowe obywatelstwa Zielonej Góry i Krosna Odrzańskiego.

Zasłużonych zielonogórzan będą wspominać ich przyjaciele, m.in. Bogumiła Burda, Robert Rudiak i Leszek Kania. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Maciejewska.

Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. To są zawsze emocjonalne momenty, podczas których wspominamy te osoby. Kiedy toczy się spotkanie, budzą się w nas wspomnienia i po jego zakończeniu jeszcze wracamy myślą i rozmowami. Jeszcze na nowo dyskutujemy, ponieważ spotkania pobudzają refleksje.Alicja Błażyńska, rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zielonogórskie Zaduszki w czwartek, 9 listopada o 18:00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00