ZIELONA GÓRA:

Nabór do przedszkoli – jakie są zasady, gdzie szukać wniosków?

Od nieco ponad tygodnia trwa nabór do przedszkoli. Do placówek są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja dotyczy zarówno miejskich przedszkoli, jak i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pierwszy krok w naborze to złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. Rodzic wskazuje w nim przedszkola pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Wypełniony dokument należy dostarczyć wraz z niezbędnymi załącznikami.

Te dokumenty powodują, że ilość punktów, która będzie zliczona przez system, może być większa lub mniejsza. W zależności od tego, jakie kryteria spełnia rodzic, musi złożyć odpowiednie oświadczenia. Są one dostępne na stronie internetowej – wystarczy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do przedszkola. I najważniejsza informacja: rodzic musi osobiście złożyć dokumenty do przedszkola pierwszej preferencji. Nie może ich wysłać elektronicznie. Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Kryteriów, jakie trzeba spełnić przy naborze, jest sporo. W pierwszej kolejności liczą się jednak kryteria ustawowe. Każdemu przypisano 120 punktów.

Tych kryteriów jest 7: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. Lidia Gryko

W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów jest taka sama dla kilkorga dzieci, pod uwage bierze się również kryteria samorządowe. Jest ich 6:

KRYTERIA SAMORZĄDOWE W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
– dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 punktów rekrutacyjnych,
– dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego się w trybie dziennym – 5 punktów,
– dziecko posiadające rodzeństwo, kontynuujące edukację w tym samym przedszkolu – 15 punktów,
– dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola – 10 punktów,
– wybrane przedszkole na pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji – kolejno 50, 10 i 2 punkty,
– dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową (dotyczy tylko wniosków o miejsce w przedszkolu, które prowadzi żywienie dla dzieci z alergiami) – 30 punktów. 

Wniosek o przyjęcie do przeszkola należy złożyć do 30 marca. Lista zakwalifikowanych dzieci pojawi się 20 kwietnia o 12:00.

To oznacza, że rodzice mają 5 dni na potwierdzenie miejsca w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane jego dziecko. Jeśli nie złożą takiego oświadczenia, jest to jednoznaczne z tym, że rodzic rezygnuje z miejsca. Lidia Gryko

Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli będzie znana 27 kwietnia. Jeśli będą jeszcze wolne miejsca, miasto przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. Ta zacznie się 7 maja.

Najbardziej oblegane przez rodziców są placówki w centrum miasta – przy ulicy doktora Pieniężnego,  alei Niepodległości i Bohaterów Westerplatte. – Jest jednak optymistyczna informacja: każdemu dziecku zapewniamy miejsce – dodaje Lidia Gryko.

Nabór do przedszkoli jest wspomagany elektronicznie przez system Nabór 2018. Tam znajduje się lista placówek z informacjami o ich lokalizacji i zajęciach, jakie oferują dzieciom. Szczegółowy opis rekrutacji publikuje natomiast urząd miasta.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: