ZIELONA GÓRA:

Krok w stronę południowej obwodnicy: miasto zmieni granice

Na ostatniej sesji rady miasta zostały przyjęte dwie uchwały związane z planowaną południową obwodnicą Zielonej Góry. Radni zdecydowali m.in., że prezydent miasta będzie zarządzał odcinkiem trasy, który będzie przebiegał przez teren gminy Świdnica.

Wcześniej głos w sprawie obwodnicy zabrała Bożena Ronowicz. – Sądziłam, że dojdzie do wycofania projektu budowy obwodnicy południowej w ogóle – mówiła radna klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem, budowa będzie miała zbyt duży wpływ na środowisko miasta.

Wobec tego, że bardzo radykalnie zmieniają się stosunki hydrologiczne wokół Zielonej Góry, wycinka takiej ilości lasu jest naprawdę zbędna. Dlatego będę dzisiaj głosowała przeciwko, aby te projekty nie doszły do skutku.

– Uchwała ma na celu zaoszczędzenie pieniędzy – odpowiedział radnej Robert Górski z klubu Zielona Razem.

Chodzi o to, żeby zmniejszyć koszty tej inwestycji. Po to przesuwaliśmy granice miasta, żeby zwiększyć dofinansowanie z poziomu Warszawy. Ponieważ ten odcinek, który przebiegałby na terenie gminy Świdnica, nie byłby objęty dofinansowaniem. Po to zmieniamy granice, żeby całość obwodnicy południowej przebiegała na terenie miasta Zielona Góra. Wtedy będziemy mieli 85% dofinansowania.

Aby miasto mogło otrzymać większe dofinansowanie, radni zgodzili się również na złożenie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o to, by resort wydał rozporządzenie o zmianie granic miasta poprzez włączenie części gminy Świdnica do Ochli i włączenie części Jeleniowa do gminy Świdnica.

Południowa obwodnica Zielonej Góry będzie miała długość ponad 12 kilometrów. Obecnie jest w fazie projektowania. Razem z trasą S3 oraz drogami nr 27 i 32 utworzy tzw. ring Zielonej Góry.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00