UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Korzyści dla nauczyciela, ucznia i studenta. W Zielonej Górze ruszyła „Szkoła Ćwiczeń”

„Szkoła Ćwiczeń” to nazwa projektu, w którym bierze udział Zielona Góra. Do udziału w nim została wytypowana Szkoła Podstawowa nr 18. Z inicjatywą, by placówka dołączyła do inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyszła Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

– Nasza szkoła od wielu lat osiągała bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, jesteśmy też bardzo dużą szkołą – mówi o podstawówce jej dyrektor, Andrzej Brychcy.

Nawet odległość od uniwersytetu sprzyja temu, żeby w naszej szkole mogli doskonalić swój warsztat pracy również przyszli nauczyciele, czyli studenci. Z każdego województwa mogły startować wszystkie szkoły, jednak wybór na każde województwo był tylko w ilości dwóch szkół. Nasza szkoła w „pierwszym rzucie” zajęła pierwsze miejsce. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie milion 200 tysięcy złotych. Z tych pieniędzy możemy doposażyć cztery pracownie: informatyczną, matematyczną, biologiczną oraz językową.Andrzej Brychcy, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze

Dofinansowanie z projektu „Szkoła Ćwiczeń” jest przeznaczone również dla nauczycieli, na ich doskonalenie zawodowe. Projekt obejmuje patronatem 5 placówek, m.in. Szkołę Podstawową nr 1, Zespół Edukacyjny nr 8 i Zespół Szkół Specjalnych nr 1.

Zostaliśmy zaproszeni do grona partnerów jako grono nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczą w zajęciach zaproponowanych przez organizatora. Są to zajęcia, dzięki którym pracownicy, panie i panowie, poszerzą swoje kompetencje. Będą mogli te umiejętności przenieść na grunt współpracy z uczniami, a także przekazać zdobyte doświadczenie koleżankom i kolegom.Władysław Kondras, dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

W „Szkołę Ćwiczeń” jest zaangażowany również Uniwersytet Zielonogórski. Będą w nim mogli uczestniczyć studenci kierunków pedagogicznych.

Kandydaci do zawodu nauczycielskiego będą włączani w te działania, które odnoszą się do „Szkoły Ćwiczeń”, chociażby w obrębie uczestniczenia w tych wszystkich przedsięwzięciach, które UZ zaplanował. Staramy się wspierać ten projekt w obrębie różnych form. Pierwsza forma to wykłady problemowe, druga – warsztaty, czyli styk teorii i praktyki. I trzecia forma to seminaria naukowo-badawcze.dr hab. Mirosław Kowalski, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogółem w projekcie chodzi o to, żeby szkoły były bardziej nowoczesne. Mają np. wykorzystywać nowe metody nauczania, takie jak edukacja przy pomocy tablic interaktywnych i tabletów.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00