ZIELONA GÓRA:

„Koleżanki wywróżyły, że będą »Dziady«”. Uczniowie „Lotnika” o wrażeniach po maturze

Pierwsza część egzaminacyjnych zmagań to już historia. Maturzyści napisali test z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych, do którego przystępują wszyscy abiturienci.

Arkusz z języka polskiego był podzielony na dwie części – test oraz wypracowanie. W tym roku maturzyści mieli do wyboru analizę wiersza „Samotność” Anny Świrszczyńskiej lub rozprawkę na temat „Czym dla człowieka może być wolność?”. Uczniowie musieli odwołać się w niej do III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, a także innego, wybranego tekstu kultury.

Zdaniem Sylwii Popadiuk, polonistki z zielonogórskiego „Lotnika”, maturzyści nie powinni mieć większych problemów z omówieniem tematu rozprawki.

Akurat ten tekst, III część „Dziadów”, nie jest niczym zaskakującym, bo jest albo „Lalka”, albo „Dziady”. Do tego jedna z matur próbnych, którą pisali nasi uczniowie, opierała się dokładnie na tym samym tekście. Myślę więc, że wyszli zadowoleni, choć znajomość III części „Dziadów” pozostawia wiele do życzenia, mimo że jest to lektura obowiązkowa. Ale ogólnie są zadowoleni – ani czytanie ze zrozumieniem, ani wypracowanie nie było dla nich trudne. Nikt raczej nie interpretował wiersza.<span class="su-quote-cite">Sylwia Popadiuk</span>

A jakie odczucia po maturze mają uczniowie?

Polonistka dodała, że nie ma niczego złego w tym, że uczniowie wybierają na maturze teksty spoza kanonu lektur. Dzięki temu nauczyciele mogą dowiedzieć się wiele o literaturze, którą czyta młodzież.

To są książki, które oni znają i czytają. Jeżeli więc czytają w ogóle, cokolwiek, i potrafią się do czegoś odwołać, to na pewno jest to dla nas powód do radości. A odwoływanie się ciągle do tych samych lektur podstawowych jest już trochę nużące. Na pewno jest to więc element ożywiający naszą pracę. Uczniowie mają prawo odwołać się do komiksów, takich tekstów kultury, o których my tylko słyszałyśmy. To zmusza nas do tego, żebyśmy poszerzały nasze horyzonty myślowe i literackie.<span class="su-quote-cite">Sylwia Popadiuk</span>

Część maturzystów zdaje pisemny język polski także jako przedmiot dodatkowy, na poziomie rozszerzonym. Kolejnym obowiązkowym egzaminem będzie natomiast matematyka na poziomie podstawowym.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00