ZIELONA GÓRA:

Jakie inwestycje w ramach KPO? W planie m.in. wymiana oświetlenia ulicznego na w pełni ledowe

1 mld zł dla Zielonej Góry na inwestycje w ramach KPO? Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry mówi, że to kwota możliwa do pozyskania przez miasto.

Ponadto Flakowski podkreśla fakt, że KPO to też niskoprocentowe pożyczki, którymi miasto też jest zainteresowanie. Jakie inwestycje stoją w pierwszym szeregu? Jedną z pierwszych jest termomodernizacja obiektu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Co jeszcze?

Szukamy środków w KPO na budowę nowej sortowni odpadów w Raculi. Nowoczesna hala, wartość ok. 150 mln zł. Szukamy też środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Byłoby to modelowe przedsięwzięcie na skalę kraju. Chcemy, żeby ta gospodarka odpadami przynosiła wymierne korzyści dla mieszkańców. Mamy w planie odzyskiwać bioodpady i produkować nawóz, który następnie będziemy mogli przekazywać zielonogórzanom.

W planie jest modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście w pełni na ledowe, co zdaniem Flakowskiego zwróci się w budżecie miasta w ciągu kilku lat.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00