UCZELNIA:WAŻNEZIELONA GÓRA:

Znakomite wyniki ewaluacji na Uniwersytecie Zielonogórskim

Bardzo dobre wyniki Uniwersytetu Zielonogórskiego w procesie ewaluacji za lata 2017-2021. Zakończono już ocenę działalności naukowej naszej uczelni. Jest ona bardzo dobra.

Do naszej uczelni wpłynęła decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych po ich ponownym rozpatrzeniu. Cztery z dziesięciu dyscyplin naukowych, które odwołały się od pierwotnej decyzji ministra, uzyskały wyższe kategorie. Dziś zatem wszystkie 23 dyscypliny naukowe posiadają pełnie praw akademickich czyli prawo do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego.   – Nie jest to dla nas zaskoczenie – powiedział w rozmowie z Radiem Index prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

To jest pięć lat pracy naszych naukowców. My się przygotowaliśmy do ewaluacji cztery lata. Każdy wiedział, jakie ma zadania, każdy wiedział, że musi publikować w czasopismach i angażować się w różne projekty i teraz są efekty, więc to nie jest dla nas zaskoczenie. 

Kategorię A otrzymały: astronomia oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zaś kategorię B+ sztuki muzyczne oraz nauki socjologiczne. Co takie wyniki oznaczają dla naszej uczelni?

Możemy doktoryzować i habilitować we wszystkich 23 dyscyplinach na naszej uczelni. To jest prestiż ogromny. Też korzyścią jest zwiększona subwencja badawcza, bo za tym idą pieniądze. Możemy tworzyć kierunki bez zgody ministra. Nowe kierunki będą tworzone szybciej i będzie lepsza oferta dla studentów. 

Jeśli chodzi o całą ewaluację, Uniwersytet Zielonogórski otrzymał 10 kategorii A i 13 kategorii B+.

Ewaluacja 2017-2021 – kategorie przyznane Uniwersytetowi Zielonogórskiemu

Kategoria A

 1. astronomia
 2. automatyka, elektronika i elektrotechnika
 3. ekonomia i finanse
 4. inżynieria mechaniczna
 5. językoznawstwo
 6. literaturoznawstwo
 7. nauki o polityce i administracji
 8. nauki o zdrowiu
 9. pedagogika
 10. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategoria B+

 1. filozofia
 2. historia
 3. informatyka techniczna i telekomunikacja
 4. inżynieria lądowa i transport
 5. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 6. matematyka
 7. nauki biologiczne
 8. nauki fizyczne
 9. nauki medyczne
 10. nauki o zarządzaniu i jakości
 11. nauki prawne
 12. nauki socjologiczne
 13. sztuki muzyczne

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00