UCZELNIA:

Zmarł prof. Zbigniew Bać

Nie żyje prof. Zbigniew Bać, architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, promotor prac dyplomowych i doktorskich. Profesor od 2010 roku był związany z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Bać zmarł we wtorek, miał 91 lat.

Należał do nielicznych w kraju specjalistów i badaczy w dziedzinie kształtowania architektury mieszkaniowej i habitatu, w ujęciu interdyscyplinarnym. Był zasłużoną postacią dla życia naukowego i architektonicznego w Polsce. Napisał 45 prac naukowych, opublikowanych w wydawnictwach naukowych. Był czynnym architektem, wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą. W jego dorobku znajduje się 180 opracowań projektowych, w tym 40 projektów konkursowych.

W roku 2010 profesor Zbigniew Bać rozpoczął pracę w Zakładzie Architektury na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2013-2016 pełnił funkcję kierownika Instytutu Architektury i Urbanistyki, a od 2016 r. kierownika Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Zbigniew Bać był laureatem wielu konkursów architektonicznych, otrzymał I nagrodę za projekt Opery i Teatru Narodowego w Nowym Sadzie w dawnej Jugosławii oraz wyróżnienie za projekt „Prefabrykowanego domu mieszkalnego przyszłości” MISAWA HOMES w Tokio. Jego osobistym wkładem w rozwój architektury mieszkaniowej był własny, zaprojektowany i zbudowany przez Niego dom, w którym mieszkał. Dom atrialny – unikatowy typ domu w polskich warunkach.

Wypromował 220 prac dyplomowych (w tym 15 na Uniwersytecie w Mosulu), był promotorem 19 i recenzentem 17 dysertacji doktorskich, autorem 12 recenzji habilitacyjnych, 15 recenzji o nadanie tytułu profesora, 22 recenzji wydawniczych.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną Profesor Zbigniew Bać poświęcał się działalności organizacyjnej na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Zielonogórskim, w komisjach i komitetach naukowych oraz w organizacjach zawodowych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (2005-2016). Był członkiem Serbskiej Akademii Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów.

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Z rąk JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesor Zbigniew Bać otrzymał nagrody I stopnia za całokształt dorobku (2016) oraz nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2017).

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Ma Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).

W 2014 r. za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu, na cmentarzu przy ul. Bujwida. Kondukt wyruszy sprzed bramy głównej.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: