UCZELNIA:

Wydział Zamiejscowy UZ w Sulechowie ma nowe władze

Zmiany we władzach Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. W miniony piątek wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało nowego dziekana i prodziekana.

Werdykt był jednomyślny. Na czele wydziału stanął doc. dr inż. Julian Jakubowski. Prodziekanem została zaś dr Monika Kaczurak-Kozak.

Wykładowcy przejmą obowiązki dziekana i prodziekana 1 września. Zastąpią prof. Mariana Miłka i dra inż. Stanisława Pryputniewicza.

Poniżej biogramy nowych władz wydziału.

doc. dr inż. Julian Jakubowski
Związany jest ze środowiskiem zielonogórskim od 1979 r. Stopień magistra inżyniera, a następnie stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn (1998 r.) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 pozycji bibliograficznych, w tym około 80 po uzyskaniu stopnia doktora oraz 6 pozycji o charakterze materiałów pomocniczych lub skryptów do realizacji procesu dydaktycznego.

Publikacje związane są głównie z problematyką zarządzania jakością, planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych i zaawansowanych systemów CAx, a szczególnie rzeczywistości wirtualnej. Najważniejsze funkcje pełnione w dotychczasowej karierze zawodowej dr. inż. J. Jakubowskiego to:

1999-2005 – kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

2001-2007 – zastępca dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (Uniwersytet Zielonogórski)

2003-2018 – członek Senatu (PWSZ w Sulechowie)

1999-2007 – kierownik Zakładu Technik Multimedialnych (PWSZ w Sulechowie)

2011-2015 – kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych (PWSZ w Sulechowie)

1997-1999, 2004-2007 – członek Rady Wydziału Mechanicznego (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

1.09.2007-31.07.2016 – prorektor ds. studenckich (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 – dyrektor Instytutu Politechnicznego (od 1.09.2017 Instytut Energetyki) (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 – członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. CEO,

1 09. 2012 do 31.08. 2015 – członek Konwentu (PWSZ w Sulechowie)

Posiada certyfikaty:

  • trener ECDL z zakresu Technologii informacyjnej, poziom zaawansowany
  • Certyfikat Informatyczne wspomaganie zarządzania Uczelnią
  • TenStep Project Management

Od kilkunastu lat zajmuje się również problematyką zarządzania jakością, pełniąc m.in. funkcje pełnomocnika ds. jakości na Wydziale Mechanicznym UZ oraz w PWSZ w Sulechowie.

Za działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową otrzymał 9 nagród Rektora (Politechniki Zielonogórskiej i UZ) oraz 14 nagród Rektora PWSZ w Sulechowie.

Od 2006 r. jest współredaktorem czasopisma Inżynieria Produkcji wydawanego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją UZ – dotychczas ukazało się 14 numerów.

Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, a w latach 2016-2017 był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji IBIMA.

Hobby: tenis, narty, podróże, dobra książka, muzyka.

 

dr Monika Kaczurak-Kozak
Jest kierownikiem Zakładu Prawa, Administracji i Ekonomii Instytutu Administracji i Turystyki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym obroniła w 2006 r. pracę doktorską pt. Model rachunkowości budżetowej gminy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Kazimiery Winiarskiej.

Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych z zakresu rachunkowości, rachunkowości i sprawozdawczości sektora publicznego, zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: Rachunkowość jednostek oświatowych (2016), Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zbiór zadań (2010), Podstawy rachunkowości (2007) oraz redaktorem lub współredaktorem takich książek jak: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych (2018), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2014), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych (2015).

Pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W czasie pracy na PWSZ w Sulechowie była wielokrotnie nagradzana przez Rektora PWSZ w Sulechowie nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia naukowe.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: