UCZELNIA:

Wydział Zamiejscowy UZ w Sulechowie ma nowe władze

Zmiany we władzach Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. W miniony piątek wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało nowego dziekana i prodziekana.

Werdykt był jednomyślny. Na czele wydziału stanął doc. dr inż. Julian Jakubowski. Prodziekanem została zaś dr Monika Kaczurak-Kozak.

Wykładowcy przejmą obowiązki dziekana i prodziekana 1 września. Zastąpią prof. Mariana Miłka i dra inż. Stanisława Pryputniewicza.

Poniżej biogramy nowych władz wydziału.

doc. dr inż. Julian Jakubowski
Związany jest ze środowiskiem zielonogórskim od 1979 r. Stopień magistra inżyniera, a następnie stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn (1998 r.) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 pozycji bibliograficznych, w tym około 80 po uzyskaniu stopnia doktora oraz 6 pozycji o charakterze materiałów pomocniczych lub skryptów do realizacji procesu dydaktycznego.

Publikacje związane są głównie z problematyką zarządzania jakością, planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych i zaawansowanych systemów CAx, a szczególnie rzeczywistości wirtualnej. Najważniejsze funkcje pełnione w dotychczasowej karierze zawodowej dr. inż. J. Jakubowskiego to:

1999-2005 – kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

2001-2007 – zastępca dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (Uniwersytet Zielonogórski)

2003-2018 – członek Senatu (PWSZ w Sulechowie)

1999-2007 – kierownik Zakładu Technik Multimedialnych (PWSZ w Sulechowie)

2011-2015 – kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych (PWSZ w Sulechowie)

1997-1999, 2004-2007 – członek Rady Wydziału Mechanicznego (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

1.09.2007-31.07.2016 – prorektor ds. studenckich (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 – dyrektor Instytutu Politechnicznego (od 1.09.2017 Instytut Energetyki) (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 – członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. CEO,

1 09. 2012 do 31.08. 2015 – członek Konwentu (PWSZ w Sulechowie)

Posiada certyfikaty:

  • trener ECDL z zakresu Technologii informacyjnej, poziom zaawansowany
  • Certyfikat Informatyczne wspomaganie zarządzania Uczelnią
  • TenStep Project Management

Od kilkunastu lat zajmuje się również problematyką zarządzania jakością, pełniąc m.in. funkcje pełnomocnika ds. jakości na Wydziale Mechanicznym UZ oraz w PWSZ w Sulechowie.

Za działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową otrzymał 9 nagród Rektora (Politechniki Zielonogórskiej i UZ) oraz 14 nagród Rektora PWSZ w Sulechowie.

Od 2006 r. jest współredaktorem czasopisma Inżynieria Produkcji wydawanego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją UZ – dotychczas ukazało się 14 numerów.

Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, a w latach 2016-2017 był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji IBIMA.

Hobby: tenis, narty, podróże, dobra książka, muzyka.

 

dr Monika Kaczurak-Kozak
Jest kierownikiem Zakładu Prawa, Administracji i Ekonomii Instytutu Administracji i Turystyki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym obroniła w 2006 r. pracę doktorską pt. Model rachunkowości budżetowej gminy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Kazimiery Winiarskiej.

Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych z zakresu rachunkowości, rachunkowości i sprawozdawczości sektora publicznego, zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: Rachunkowość jednostek oświatowych (2016), Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zbiór zadań (2010), Podstawy rachunkowości (2007) oraz redaktorem lub współredaktorem takich książek jak: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych (2018), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2014), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych (2015).

Pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W czasie pracy na PWSZ w Sulechowie była wielokrotnie nagradzana przez Rektora PWSZ w Sulechowie nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia naukowe.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Tagi
Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close