UCZELNIA:

Wiedza, rozwój, wspólne działanie – nowe studia na UZ

W konferencji, podczas której miało miejsce podpisanie porozumienia, wzięli udział: Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. Magdalena Graczyk, Kierownik studiów podyplomowych prof. Mariusz Kwiatkowski, Wicemarszałek Maciej Szykuła, Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka Barbara Sadowska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorz Błażków.

Jest to już kolejny przejaw współpracy Uniwersytetu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Jednak, jak zaznacza prof. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia, podpisana umowa ma szczególne znaczenie.

Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. Magdalena Graczyk

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który od lipca 2012r. funkcjonuje jako samodzielna jednostka, także od lipca realizuje kolejną – już 5 edycję projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”, współfinansowany ze środków EFS.

Choć projekt jest już realizowany od 5 lat, to dopiero w tej edycji możliwe było wprowadzenie oferty wsparcia jaką są bezpłatne studia podyplomowe o kierunku ekonomia społeczna dla kadry pomocy i integracji społecznej z naszego regionu. I edycja studiów, rozpocznie się konferencją inaugurującą  pn. Wiedza, Rozwój, Wspólne działanie – Sukces ekonomii społecznej – 1 marca br., a zajęcia  2-3 marca.  Studia przewidują  200 godzin zajęć dydaktycznych podczas których wykształconych zostanie 25 przyszłych lokalnych i regionalnych menadżerów społecznych.

Wybór tego kierunku studiów nie był przypadkowy! Studia są doskonałym uzupełnieniem licznych działań dotychczas podjętych w ramach rozwoju ekonomii społecznej i tym samym przyczynią się do rozwoju wielosektorowej i pluralistycznej pomocy społecznej.

Przedsiębiorczość społeczna jest alternatywą dla dotychczasowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Pozwala na aktywne uczestnictwo osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w procesie tworzenia i rozwoju inicjatyw gospodarczych, które stanowią czynnik reintegracji społecznej i zawodowej tych osób.  Stosowanie tego rozwiązania w praktyce wiąże się z koniecznością wykorzystania nowatorskich działań organizacyjnych i edukacyjnych, poszukiwania płaszczyzn współpracy, która podejmowana w zakresie ekonomii społecznej przyczyni się do pozytywnych zmian społeczno – gospodarczych w naszym województwie.

W regionie lubuskim istnieje przychylność dla działań na rzecz ekonomii społecznej. Inicjatywy samorządu województwa, świadomych samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizowane są już od pewnego czasu.

Aktualnie jesteśmy w regionie na etapie tworzenia skoordynowanego systemu wsparcia, gdzie ROPS, zgodnie z założeniami do nowej ustawy o pomocy społecznej ma pełnić rolę regionalnego koordynatora instytucjonalnego ekonomii społecznej, zaś WUP wspólnie z Caritasem i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej funkcję Ośrodków Wsparcia. Uniwersytet realizując studia stanowi niezbędne ogniwo tego systemu w zakresie edukacji formalnej dla dorosłych.

Projekt 7.1.3, który realizuje ROPS to kompleksowe wsparcie jakie udzielane jest  pracownikom i wolontariuszom instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, publicznych służb społecznych – w zakresie wspólnych działań partnerskich oraz przedstawicielom innych służb społecznych np. kuratorzy sadowi, policjanci. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe – które działają na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych.

W ofercie poza wspomnianymi studiami ROPS organizuje szkolenia, świadczy specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizuje i monitoruje Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz  przeprowadza kampanie społeczne.

Warto pamiętać, że znaczenie ekonomii społecznej podkreśla także Komisja Europejska, która wymienia  przedsiębiorstwa społeczne, jako te które świadczą usługi społeczne lub dostarczają towary i usługi przeznaczone dla słabszych grup społecznych oraz te w których przyjmuje się sposoby produkcji towarów i usług ukierunkowane na cel o charakterze społecznym. Nie ulega wątpliwości, że ekonomia społeczna, nie rozwiąże oczywiście wszystkich problemów społecznych i gospodarczych, ale może stanowić jeden z istotnych elementów Europejskiego Modelu Społecznego oraz regionalnej polityki społecznej.

Podmioty sektora ekonomii społecznej mają także znacznie szerszy kontekst:

– wkomponowują się w ideę budowania demokracji uczestniczącej poprzez nową wizję ładu społecznego oraz integrację społeczności lokalnych. Połączenie wartości solidarności i indywidualnego zaangażowania ekonomicznego może – choć nie musi – budować nowe, aktywne formuły uczestnictwa lokalnego;

– mogą stanowić element polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług społecznych oraz umożliwianie zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych na rynku;

– stanowią istotny instrument procesu integracji społecznej, kreujący przewartościowanie ról zawodowych i społecznych poprzez budowanie wspólnot opartych o solidarność zamiast zależności;

– stanowią również instrument rozwoju społeczności lokalnej, dostarczając obywatelom niedrogie usługi użyteczności publicznej.

Autor: Damian Łobacz / źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close