UCZELNIA:

UZ w liczbach: ponad 11 tysięcy studentów, ponad 1000 wykładowców

To, że dziś oficjalnie rozpoczyna się rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim, wiedzą już wszyscy. A ilu studentów uczy się w Zielonej Górze i ilu z nich jest tu po raz pierwszy?

Uniwersytet Zielonogórski ma w tym roku ponad 11,5 tysiąca studentów. Większość – ponad 7 tysięcy – to osoby na studiach stacjonarnych. Po raz pierwszy próg uczelni przekroczy ponad 3700 studentów.

Uniwersytet prowadzi 72 kierunki na 13 wydziałach. Ma również 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 7 do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kadra naukowa liczy ponad 1000 pracowników.

Więcej danych o Uniwersytecie Zielonogórskim – poniżej.

Liczba studentów, w tym studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Ogólna liczba studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na dzień 27 września 2018 r. – 11 502 studentów

W tym:

7607 osób to studenci studiów stacjonarnych,

3618 studenci studiów niestacjonarnych

277 – doktoranci.

Po raz pierwszy próg UZ przekroczy 3792 studentów I roku

w tym:

2623 studentów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

1169 studentów niestacjonarnych.

Liczba wydziałów, kierunków

13 wydziałów

72 kierunki, w tym:

– studia inżynierskie – 23 kierunki

–  studia licencjackie – 46 kierunków

– 5-cio i 6-cio letnie studia magisterskie – 3 kierunki

– studia magisterskie uzupełniające 36 kierunków

studia doktoranckie – 17 dyscyplin ( rekrutacja 2018/2019 na 8 dyscyplin)

studia podyplomowe – 50 ofert

Kadra naukowa

1005 pracowników naukowych, w tym 338 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 500 doktorów

770 osób administracji i obsługi uczelni

Specjalności, na których uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego czy doktora

19 uprawnień do nadawania stopnia doktora (proszę nie mylić z liczbą studiów doktoranckich, uprawnień mamy więcej niż studiów) w zakresie: astronomii, automatyki i robotyki, biologii, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektrotechniki, filozofii, fizyki, historii, informatyki, inżynierii produkcji, inżynierii środowiska, językoznawstwa, literaturoznawstwa, matematyki, nauk o zarządzaniu, ochrony środowiska, pedagogiki i socjologii.

7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie automatyki i robotyki, astronomii, budownictwa, elektrotechniki, fizyki, historii i matematyki

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00