UCZELNIA:

To, co studenci potrafią… to kosmos! [WIDEO]

W Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie odbyła się druga edycja SatGisPlan, czyli wydarzenia, które ma na celu zaprezentowanie wyników prac dyplomowych absolwentów kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne  prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegoroczne prace realizowane były przy współudziale pracowników Wydziału Informatyki Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Mechanicznego oraz przedsiębiorstw współpracujących z WBAIS. – To miejsce, gdzie dzieje się przyszłość – mówił prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W ramach panelu dyskusyjnego podjęto próbę wskazania potencjału, a tym samym możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności absolwentów GITS na rynku pracy. Absolwent kierunku GITS łączy wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych na potrzeby m.in. tworzenia map cyfrowych, geoportali, pozyskiwania, przetwarzania, zarządzania i udostępniania danych przestrzennych (z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, logistyki i transportu, geodezji i kartografii, geologii).

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00