UCZELNIA:

Studia dla ludzi z żyłką menadżera. UZ uruchomi program kształcenia MBA

Studia MBA, czyli Master Of Business Administration, uchodzą za jeden z najbardziej prestiżowych programów kształcenia. To z niego biorą się ludzie, którzy zarządzają firmami w kraju i za granicą. Do tej pory MBA można było studiować we Wrocławiu, Poznaniu czy w Warszawie. Od nowego roku akademickiego będzie to możliwe także w Zielonej Górze.

Studia MBA znajdą się w ofercie kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co zyskają na tym studenci?

Są to studia certyfikowane przez instytucje zewnętrzne, uczelnie zagraniczne. Stąd myślę, że taka oferta jest potrzebna. Mam nadzieję, że będzie się cieszyła dużym powodzeniem. Te studia są adresowane do osób, które są już absolwentami uczelni, a zatem zakończyły pełen cykl edukacyjny. To zajęcia nastawione bardziej na praktykę, na to, aby poznawać bezpośrednie mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Równocześnie – aby zdobywać doświadczenie zagraniczne, bo część praktyk jest realizowana za granicą.prof. Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uruchomienie programu MBA na Uniwersytecie Zielonogórskim jest efektem współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów. To organizacja non-profit, która jest jedyną nieakademicką szkołą biznesu w Polsce. Koncentruje się na połączeniu edukacji i kontaktów studentów ze środowiskiem biznesowym.

Współpracujemy w Polsce z Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Białostocką, szeregiem innych organizacji akademickich i biznesowych. Zupełnie naturalne było wobec tego, że przyszedł czas – i to jest chyba dobry moment – żeby zaproponować Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania, nawiązanie takiej współpracy.Andrzej Popadiuk, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów

Zajęcia na studiach MBA odbywają się w formie zjazdów raz w miesiącu i trwają cały weekend. Mają formę warsztatową. Studenci poznają wówczas obszary funkcjonowania firm i zarządzania nimi. Program studiów MBA na Uniwersytecie Zielonogórskim ma się rozpocząć w październiku. Zajęcia będą trwały cztery semestry.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00