UCZELNIA:

Rok po Ustawie 2.0 – czy wszystko jest jasne? Dyskutują prawnicy

Ustawa 2.0, czyli nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziło wiele zmian z punktu widzenia studentów, wykładowców i administracji uczelni. Swoimi doświadczeniami związanymi z reformą uniwersytetów dzielą się dziekani wydziałów prawa. Spotkali się na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Tematem konferencji są m.in. zmiany w strukturze uczelni, które wymusiła ustawa. Nie wszystkie uczelnie odczuły ją w takim samym stopniu, czego przykładem jest Wydział Prawa i Administracji w Zielonej Górze.

Wydział Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma jeden kierunek studiów – prawo, jedną dyscyplinę i jeden instytut. Struktura wydziału nie uległa znaczącej zmianie. Pozostały prawie wszystkie katedry, które funkcjonowały dotychczas, tylko te mniej liczne zostały połączone. Pozostała funkcja dziekana, została utworzona funkcja dyrektora i wicedyrektorów instytutu, którzy de facto przejmą większość dotychczasowych kompetencji dziekana i prodziekanów wydziału.prof. Tadeusz Stanisławski, przewodniczący komitetu organizacyjnego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych

Ustawa 2.0 zmienia między innymi zasady oceny uczelni, m.in. pod kątem dorobku naukowego. Dla niektórych pracowników naukowo-dydaktycznych nie są one jeszcze do końca przejrzyste.

Te zasady są dość skomplikowane, szczególnie dla humanistów. Jest to matematyka, czyli nauki ścisłe. Zajmują się tym na naszym uniwersytecie osoby, które próbują przygotować pewne algorytmy, żebyśmy mogli obliczyć czy przymierzyć się do tego, co będzie w ramach ewaluacji. Na razie wiemy, że musimy pracować, żeby osiągnąć jak najwięcej punktów.Elżbieta Feret, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zjazd potrwa do jutra (6 września).

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00