UCZELNIA:

Ratownictwo medyczne na UZ – co powinieneś umieć po studiach?

Uniwersytet Zielonogórski rozwija ofertę kierunków studiów związanych z medycyną. Poza kierunkiem lekarskim i pielęgniarstwem Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu poprowadzi studia z ratownictwa medycznego. Kształcenie będzie miało formę trzyletnich studiów I stopnia – absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Studia będą miały profil praktyczny, co oznacza, że ponad 50% zajęć to nauka i doskonalenie umiejętności przydatnych w przyszłym zawodzie.

Student odbywa odpowiednią ilość praktyk zawodowych. Poszczególne przedmioty są nakierowane na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Przewidzieliśmy praktyki zawodowe na każdym roku. Po pierwszym roku mamy praktykę wakacyjną w pogotowiu ratunkowym w wymiarze 80 godzin. Po drugim roku – również, w wymiarze 160 godzin i w czasie trwania trzeciego roku – praktykę śródroczną w szpitalnym oddziale ratunkowym w wymiarze 80 godzin.dr Ewa Skorupka, prodziekan ds. studiów i studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Praktyki to jeden z kilku modułów kształcenia studentów. Oprócz nich w programie studiów znalazł się pakiet przedmiotów podstawowych, jak anatomia, farmakologia, fizjologia i historia medycyny. Kolejne to tzw. moduł kierunkowy i moduł wybieralny.

W module kierunkowym jest już dużo przedmiotów, które są ściśle związane z kierunkiem obranym przez studenta. Będziemy mieli takie przedmioty, jak medycyna ratunkowa, medycyna ratunkowa specjalistyczna, metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejnym modułem jest moduł wybieralny. Student może wybrać takie przedmioty, jak język migowy i różne formy aktywności fizycznej. Zwracamy uwagę na to, by student miał dużo przedmiotów podnoszących jego umiejętności fizyczne i przygotowanie sprawnościowe. Mamy więc takie przedmioty, jak wychowanie fizyczne, wspinaczka, ratownictwo wodne.dr Ewa Skorupka

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych czy centrach powiadamiania ratunkowego. Będą mogli również podjąć studia II stopnia i przystąpić do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00