UCZELNIA:

Polska i Ukraina po żelaznej kurtynie – naukowe przemyślenia

Rok 1989 przyniósł wiele zmian w krajach dawnego bloku wschodniego. Transformacja ustrojowa wpłynęła na sferę gospodarczą, społeczną i kulturalną. O nich właśnie będzie się toczyć dyskusja na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Gośćmi konferencji „Europa Środkowo-Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo” będą badacze z Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego, Uniwersytetu w Żytomierzu i Akademii Nauk Ukrainy. Tematem ich wystąpień będzie odzwierciedlenie zmian społecznych w języku, ukraińska kultura przed 1989 r. czy też dekomunizacja kraju.

Zielonogórscy filozofowie, politolodzy, historycy i badacze sztuki poświęcą swoje referaty m.in. pojęciom homo sovieticus i post-sovieticus oraz ocenie przełomu 1989 roku.

Poruszone będą również kwestie przemian w systemie wartości obywateli.

Obrady plenarne rozpoczną się 24 października o 15:00 w Ośrodku Uniwersytetu Zielonogórskiego w Karłowie. 26 października ich miejscem będzie zaś sala seminaryjna Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze.

Organizację konferencji wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Download (PDF, 934KB)

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00