UCZELNIA:

Park Technologiczny z pieniędzmi i uwagami

– To historyczny moment dla uczelni, bo otrzymujemy szansę, jakiej nigdy nie mieliśmy – powiedział na konferencji prasowej w czwartek, 21 czerwca br. prof. Czesław Osękowski – rektor uczelni. Zdaniem marszałek Elżbiety Polak, tworzy się nowa historia Regionu Lubuskiego. – To będzie miejsce, gdzie autentycznie będzie realizowany transfer wiedzy do biznesu – powiedziała.

Sam projekt ulegał wcześniejszym modyfikacjom i poprawkom. – Dziś zarząd podjął decyzję o jego dofinansowaniu i za kilka dni będziemy mogli podpisywać umowę – dodała marszałek E. Polak. Całkowity koszt projektu to 60,404 mln zł, z czego uniwersytet otrzyma 50,946 mln zł dofinansowania. – Brakowało nam działań inwestycyjnych. W nowym okresie programowania, na innowację będziemy przeznaczać 40 procent wszystkich dostępnych środków unijnych w Polsce. Dlatego musimy mieć przygotowaną infrastrukturę. To najważniejszy obiekt, który powstaje w naszym województwie. Będzie nas wspierał w realizacji celu strategicznego, czyli w rozwoju regionu opartego  na wiedzy – tłumaczyła marszałek.

Wzruszenia nie ukrywał prof. Czesław Osękowski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiej. Jak powiedział, uczelnia bardzo długo czekała na taką decyzję. – To historyczny moment, bo Uniwersytet Zielonogórski otrzymuje wielką szansę na rozwój. Takiej szansy, jeśli chodzi o kierunki technicznie, uniwersytet nie miał. Wierzę, że z czasem przełoży się to na gospodarkę – powiedział. A uczelnia od 2004 roku zrealizowała 30 projektów na kwotę 46 mln zł. To m.in. budowa biblioteki, przebudowa bazy dydaktycznej, remont akademika „Wcześniak”. – Jestem dziś przeszczęśliwym człowiekiem, bo uzyskaliśmy ogromną ilość pieniędzy, jakiej nie spodziewałem się przed kilkoma laty – dodał.

Jeszcze bardziej cieszył się prof. Tadeusz Kuczyński, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, rektor elekt, któremu przyjdzie zmierzyć się z tym przedsięwzięciem. Profesor przedstawił swoją wizję działalności parku. – Widzę ją jako edukację przez demonstrację. To droga do innowacji. Nie sposób zachęcić młodych ludzi do innowacyjnych pomysłów, jeżeli nie będą mogli tego dotknąć i doświadczyć. Chcemy współpracować z uczelniami z całej Polski – powiedział. A chodzi głównie małe i średnie uniwersytety. Profesor liczy również na firmy i ich zainteresowanie parkiem.

Udział w przedsięwzięciu miało również Miasto Zielona Góra. – To wbrew pozorom nie jest koniec drogi, a początek. Wierzę, że będzie to sukces nas wszystkich. Na jednym terenie będzie nauka i biznes. Liczymy, że przybędą też nowe miejsca pracy. To wspaniały moment – powiedział prezydent Janusz Kubicki. Dodał również, że choć jesteśmy małym województwem, to jednak z sukcesami, którymi powinniśmy się częściej chwalić.

W wyniku przyjętej 10 kwietnia 2012 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego listy Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007 – 2013 (IPI LRPO) złożony został przez Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”. W ramach projektu planowana jest budowa: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych i Inkubatora Przedsiębiorczości. Ocena formalna przedmiotowego wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym 4 czerwca 2012 r. W związku z tym projekt został przekazany do oceny merytorycznej (strategiczno-horyzontalnej oraz merytoryczno-technicznej).

Weryfikacja merytoryczna została przeprowadzona przez dwóch Ekspertów. Eksperci wskazali na zasadność realizacji przedmiotowego projektu z uwagi na wpływ realizacji projektu na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a MŚP. Projekt będzie stanowił zaplecze infrastrukturalne dla umożliwienia trwałej współpracy między sferą B+R regionu a sektorem MŚP. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne. Ponadto ze względu na swoją skalę i brak alternatyw regionalnych ma szansę stać się głównym elementem regionalnego systemu innowacji i transferu technologii.

Jednakże zarówno w ocenie strategiczno–horyzontalnej, jak i merytoryczno-technicznej wskazano na słabe punkty projektu. Wątpliwość budzi zakup wyposażenia poszczególnych Centrów składowych Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, co jest najistotniejszym elementem przesądzającym o zakresie możliwych do przeprowadzenia na zamówienie sektora biznesu badań. Wartość i ilość zakupywanego sprzętu świadczy o dość standardowych jego parametrach,nie przystających do wiodącej instytucji badawczej regionu. Główny nacisk Uniwersytet Zielonogórski położył na infrastrukturę pomocniczą (np. budowa centrów, ich wyposażenie i zagospodarowania terenu) a nie na infrastrukturę specjalistyczną, jak zakup niezbędnego sprzętu laboratoryjnego, infrastruktury wprost skierowanej na wdrażanie nowych technologii. Ponadto Eksperci wskazali, że z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski wynika, iż większość przebadanych przedsiębiorstw w ogóle nie współpracuje z jednostkami prowadzącymi badania naukowe, co poddaje w wątpliwość możliwość transferu osiągnięć naukowych do MŚP. Wskazali, iż problemem może być pozyskanie do współpracy przedsiębiorców pomimo posiadania załączonych deklaracji współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, gdyż deklaracje te nie pociągają za sobą skutków prawnych i finansowych. Przedstawiona w dokumentacji analiza nie uwzględnia ryzyka związanego z pozyskaniem mniejszej liczby przedsiębiorstw do współpracy niż założona w rezultatach. Eksperci stwierdzili również, iż projekt jest w stanie odpowiedzieć jedynie na wskazaną przez przedsiębiorców barierę w postaci braku odpowiedniej infrastruktury w jednostkach naukowo-badawczych do przeprowadzania badań. Natomiast samo zainteresowanie przedsiębiorców wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych będzie zależało m.in. od kosztów ich przeprowadzenia.

Pomimo wskazanych powyżej uwag Ekspertów projekt pt.: „Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” uzyskał wynik pozytywny (wniosek otrzymał 108 punktów na 139 możliwych do uzyskania).

 
Fot.

Autor: Źródło: UMWL

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close