UCZELNIA:

Nowa kadra profesorska!

Profesor Magdalena Graczyk jest związana z zielonogórskim środowiskiem naukowym od 1975 roku. Stopnie naukowe – doktora nauk technicznych (1978 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (1985 r.) uzyskała na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam również przeprowadzone było postępowania o nadanie tytułu profesora. Reprezentuje dziedziny nauki z pogranicza dyscyplin naukowych zajmując się inżynierią i ochroną środowiska, ekonomią środowiska (analizą procesów gospodarczych w kontekście realizacji paradygmatu rozwoju zrównoważonego) oraz zarządzaniem środowiskiem i proekologicznymi systemami zarządzania na poziomie mikroekonomicznym. Jej dorobek publikacyjny wynosi łącznie 136 pozycji. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 24 rozdziałów w wydawnictwach zwartych, 106 artykułów opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto jest autorką 2 patentów i ponad 60 prac niepublikowanych (koncepcyjnych projektów inżynierskich, ekspertyz i opinii wykonanych na rzecz przemysłu oraz samorządów).
Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego IIIo , nagrodę Fundacji Prof. Goetla, wielokrotnie nagrody JM. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jest także odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej jako promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich i ponad 500 prac magisterskich i licencjackich. Pełniła także wiele funkcji poza Uczelnią (m.in. w latach 1994-1998 – funkcję eksperta w Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 – funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze). Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – oddział Polska. Obecnie pełni funkcję dziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. dr hab. Stanisław Borawski jest uczniem prof. A. Furdala i prof. S. Rosponda. Magisterium: 1972 – Polska terminologia językoznawcza. Próba ujęcia semantycznego, Uniwersytet Wrocławski. Doktorat: 1977 – Zarys dziejów odmian języka polskiego w oświetleniu przyczynowym – promotor: A. Furdal, recenzenci: prof. M. R. Mayenowa i prof. J. Woronczak, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacja: 1995 – Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zielonogórską uczelnią Profesor jest związany od 1.10.1995 r.  Profesor Borawski współpracuje ze środowiskiem slawistów i germanistów niemieckich. Jest autorem i współautorem 9 książek i kilkudziesięciu rozpraw. W latach 1977-1980 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Bukareszteńskim, a w latach 1990-1995 na Uniwersytecie w Bonn i dwukrotnie stypendystą "Fundacji Heinricha-Hertza." Przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych Profesora jest całość dziejów polskiego języka narodowego jako środka komunikatywnego narodowej wspólnoty. Koncentruje się przede wszystkim na języku narodowym i jego odmianach funkcjonalnych traktowanych jako środek komunikatywny wspólnot. Innym obszarem jego szczególnych zainteresowań jest filologia i edytorstwo dawnych tekstów. Prof. dr hab. Stanisław Borawski jest aktualnie kierownikiem Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim
 

Autor: Radio Index

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close