UCZELNIA:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzykoterapia jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych”

Kierownikiem Naukowym konferencji była Pani prof. Barbara Toroń-Fórmanek, która wraz ze studentami oraz doktorantami z Kół Naukowych, które prowadzi: PRISON oraz INKLUZJA stworzyła cykliczne spotkania teoretyków oraz praktyków z zakresu twórczości w oddziaływaniach penitencjarnych.

Konferencję uroczyście rozpoczęli: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu – płk Grzegorz Fedorowicz. Zaś włodarzami tego przedsięwzięcia byli: prof. Barbara Toroń-Fórmanek oraz Dyrektor AŚ Zielona Góra mgr Dariusz Rączkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Służby Więziennej z całego kraju, innych formacji mundurowych, instytucji z terenu miasta Zielonej Góry i okolic, zaszczycili nas swoją obecnością również przedstawiciele z Niemiec oraz Czech, a byli to m.in.: przedstawiciele instytucji mundurowych oraz akademickich, jak i fundacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak i popełniających te przestępstwa, tj.: płk Simon Michailidis, Dyrektor Zakładu Karnego w Straży pod Ralskiem, Lucyna Mitorska – Verein für Straffälligenhilfe Görlitz, K. Hladyk, pracownik Zakładu Karnego w Görlitz M. Landowski – Europäische Beratungsstelle für Straffälligen und Opferhilfe (EBS Görlitz) oraz in. Po raz pierwszy w konferencji uczestniczył również wspierający Areszt Śledczy w Zielonej Górze – ksiądz kapelan Krzysztof Hojzer.

Część naukowa konferencji poświęcona była głównie roli terapii poprzez muzykę, która ma niewątpliwie bardzo znaczący wpływ na oddziaływania resocjalizacyjne osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Informacji z zakresu muzykoterapii dostarczali nam przedstawiciele tematyki muzykoterapii, byli to m.in.: dr hab. Lidia Kataryńczuk – Mania, prof. UZ, dr Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. Janina Fyk, a o specyfice prawnej osób odbywających karę pozbawienia wolności mówiła mecenas Katarzyna Dudek z Wrocławia. Zaś o pracy penitencjarnej w jednostkach penitencjarnych oraz wpływie tych oddziaływań na zmianę zachowań u osadzanych mówiły: mgr Monika Kaczmarczyk oraz Milena Drąg, które poprzedzała psycholog z AŚ Zielona Góra por. mgr Magdalena Różak.

Konferencji towarzyszyła jak co roku wystawa prac autorstwa osadzonych, które były obrazem emocji wywołanych przez muzykę. Natomiast artystycznym dopełnieniem spotkania stał się występ kwintetu dętego z Zielonogórskiej Filharmonii, dzięki któremu każdy słuchacz mógł poczuć walory muzyki na żywo oraz doświadczyć emocji z tym związanych. Natomiast międzynarodowy wymiar spotkania umożliwił wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych.

Autor: mgr Monika Kaczmarczyk Koło Naukowe Doktorantów INKLUZJA

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: