UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Filologia polska prezentuje publikację „Pięćdziesiąt lat zielonogórskiej polonistyki”

Zielonogórska filologia polska ma już ponad pięćdziesiąt lat. To doskonała okazja, by przypomnieć historię polonistyki w naszym mieście, oraz najważniejsze postacie.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczysta prezentacja jubileuszowej księgi „Pięćdziesiąt lat zielonogórskiej polonistyki”. Publikację współredagowała profesor Marta Ruszczyńska, która stwierdziła, że półwiecze filologii polskiej ma swoją wyjątkową wymowę.

Warto to półwiecze podsumować, bo te dekady były różne, od skromnych początków, do uniwersytetu. Filologia cała tę drogę przebyła. 

Prof. UZ Iwona Pałucka-Czerniak, która również współredagowała książkę dodała, że polonistyka powinna być istotna dla każdego z nas.

Polonistyka jest bardzo ważna, bo pozwala podtrzymać nie tylko tradycję kulturową, ale poczucie tożsamości i rozwija nas intelektualnie i duchowo. Umiłowanie polszczyzny sprawia, że jesteśmy trochę lepszymi ludźmi. 

Profesor Magdalena Steciąg, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskiej dodaje, że dziś nasza uczelnia oferuje studentom nie tylko zajęcia z polonistyki.

Oprócz filologii prowadzimy inne kierunki kształcenia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, literatura popularna i kreacja światów gier. Podążamy z duchem czasu, jednocześnie cały czas pamiętając o wadze polszczyzny i polskiej kultury. 

Przypomnijmy, że pierwsi studenci naukę na kierunku filologia polska rozpoczęli w październiku 1971 roku jeszcze w Wyższej Szkole Nauczycielskiej.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00