UCZELNIA:

Doktorantka UZ ze stypendium dla młodych literaturoznawców

„Literatura w cieniu historii. Stanisław Rembek – życie i twórczość” to temat pracy doktorskiej nagrodzonej stypendium im. Anny Stadnickiej. Autorką rozprawy i laureatką konkursu jest mgr Weronika Girys-Czagowiec, słuchaczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Praca mgr Girys-Czagowiec jest jedną z siedmiu nagrodzonych rozpraw. Powstaje pod kierunkiem prof. Anny Szóstak i dra Tomasza Ratajczaka.

Stypendia im. Anny Stadnickiej przyznaje co roku Fundacja im. Maurycego Mochnackiego. Pieniężne wsparcie otrzymują wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z otwartym przewodem doktorskim, których prace badawcze dotyczą istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej. Po raz pierwszy przyznano je w 2014 r.

Dwa lata temu to samo stypendium otrzymała inna reprezentantka Uniwersytetu Zielonogórskiego – Kamila Gieba, obecnie pracownik uczelni z tytułem doktorskim.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00