UCZELNIA:

Doktor Honoris Causa. prof. Kaźmierkowski

Prof. Marian P. Kaźmierkowski urodził się w 1943 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 roku, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracę doktorską obronił w 1972 roku, habilitował się w 1981 roku, a tytuł profesora uzyskał w 1991 roku.

W 2007 roku został wybrany na członka korespondenta PAN. Jest doktorem honoris causa University of Aalborg w Danii (2004) oraz Institute National Polytechnique Toulouse we Francji (2010), jak również honorowym członkiem Węgierskiej Akademii Nauk w Budape­szcie (2010). Od 2001 roku jest członkiem międzynarodowej Akademii Elektrotechniki w Rosji oraz członkiem najwyższej rangą Fellow Grade Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków (IEEE, od 1998 r.).

Pełni i pełnił szereg ważnych funkcji pochodzących z wyboru w krajowych i międzyna­rodowych instytucjach naukowych. Jest dziekanem Wydziału Nauk Technicznych PAN wybranym w 2011 roku. W latach 1999-2001 był zastępcą prezydenta w Towarzystwie Elektroniki Przemysłowej IEEE. Od 1994 roku pełni ważne funkcje w radzie programowej prestiżowego czasopisma amerykańskiego pt. IEEE Transactions on Industrial Electronics – redaktor naczelny (2004-2006) oraz jako były redaktor naczelny (2006-2009). Jest członkiem międzynarodowej Rady pt. Power Electronics and Motion Control z siedzibą w Budapeszcie (od 1996 r.). W latach 1994-2007 był organizatorem i przewodniczącym  wspólnego Oddziału Towarzystw Industrial Electronics i Power Electronics w Polskiej Sekcji IEEE. Pełnił też ważną funkcję przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE w latach 2002-2005. Na Politechnice Warszawskiej w latach 1987-90 oraz 1993-2008 był dyrektorem dużego Instytutu  Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Tematyka badawcza Prof. M. P. Kaźmierkowskiego sytuuje się na styku elektroniki przemysłowej, energoelektroniki oraz automatyki napędów elektrycznych. Jego problematyka obejmuje w szczególności zagadnienia sterowania wektorowego napędów przekształtnikowych, nowe technologie przekształtników wielopoziomowych, zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz sterowania predykcyjnego w energoelektronice, jak również zaawansowane metody sterowania sprzęgów energoelektronicznych źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. Pionierskie prace w zakresie teorii i realizacji układów sterowania wektorowego oraz falowników i prostowników tranzystorowych na bazie procesorów sygnałowych DSP stanowiły bazę naukową wdrożenia do produkcji seryjnej pierwszych w kraju przekształtników tranzystorowych ze sterowaniem wektorowym (nagroda w konkursie Siemensa (2007) oraz wyróżnienie Polski Produkt Przyszłości (2007)).

Prof. M. P. Kaźmierkowski jest uczonym o uznanym międzynarodowym autorytecie. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy zawierający monografie wydawane przez prestiżowe światowe wydawnictwa, jak Springer-Verlag, Academic Press (USA), CRC Taylor&Francis, czy PWN-Elsevier. Dużym wyróżnieniem i uznaniem Jego dorobku naukowego w kraju było przyznanie  Subsydium Fundacji Nauki Polskiej w grupie nauk technicznych w latach 2001-2004.

W Jego dorobku naukowo-badawczym duże znaczenie odgrywają projekty przemysłowe i celowe realizowane wspólnie z firmami zagranicznymi np. German Company BBC Mannheim, czy krajowymi fabryka APATOR i firma TWERD. Jest współautorem 16 patentów oraz wielu ekspertyz i raportów opracowanych dla różnych instytucji. W ostatnich  latach zainicjował ciekawe i ważne badania dotyczące opracowania przekształtników stosowanych w odnawialnych źródłach energii, czyli wiatrowej, morskiej oraz fotowoltaicznej.

Prof. M.P. Kaźmierkowski jest twórcą uznanej szkoły naukowej w zakresie elektroniki przemysłowej i energoelektroniki. Wypromował 26 doktorów spośród, których wielu pracuje na uniwersytetach w Norwegii, Egipcie, Libii, w Polsce ale również w wielu instytutach badawczych, jak np. ABB Research Centre (Kraków), czy Huetinger Elektronik (Warszawa). Utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, wygłaszał referaty plenarne na wiodących sympozjach i konferencjach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych oraz krajowych, w tym fundacji Alexander von Humboldt (Niemcy), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa IEEE Industrial Electronics (USA), czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autor: Źródło: UZ

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: