UCZELNIA:

Będziemy mieć doktorów politologii. UZ otrzymał uprawnienie do doktoryzowania

Na Uniwersytecie Zielonogórskim powiększyła się liczba kierunków, na których mogą kształcić się doktoranci. W ofercie studiów III stopnia, oprócz historii, inżynierii środowiska czy elektrotechniki, znajdziemy teraz politologię. Uczelnia uzyskała prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Z uzyskanego uprawnienia cieszy się dyrektor Instytutu Politologii, prof. Łukasz Młyńczyk.

Wiążemy z tym duże nadzieje na rozwój, przede wszystkim naukowy. Chcielibyśmy pozyskiwać nowe osoby chętne do pracy naukowej.prof. Łukasz Młyńczyk

Warto dodać, że na mocy nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce formuła studiów doktoranckich będzie inna. Zaczną działać tzw. szkoły doktorskie.

To będzie model anglosaski, czyli taki, gdzie doktorant będzie prowadzony jednocześnie przez kilku promotorów, u których będzie studiował. To ma przynieść określone skutki, wymierne, w postaci wartościowych doktoratów.prof. Łukasz Młyńczyk

Dla uczelni politologia to już dwudziesty kierunek z prawem do doktoryzowania. Uniwersytet Zielonogórski ma również siedem uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00