UCZELNIA:

Będą nowe reguły oceny uczelni. Czego obawiają się wykładowcy?

Za dwa lata dokonania polskich uczelni i ich pracowników będą oceniane na nowych zasadach. Zmiana ta wynika z tzw. Ustawy 2.0, czyli prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Na czym będzie polegać ewaluacja i jaki będzie jej przebieg? Tego można było dowiedzieć się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dwie najważniejsze zmiany to ocena uczelni według dyscyplin oraz konieczność zgłaszania przez pracowników własnych publikacji do oceny – wyjaśniał Emanuel Kulczycki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który należy do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Pierwszą zmianą, najważniejszą, jest to, że ocena uczelni będzie robiona nie według wydziałów – tak jak przez blisko 30 lat funkcjonowało to w Polsce – ale według dyscyplin. Czyli wszyscy prawnicy zatrudnieni na Uniwersytecie Zielonogórskim będą oceniani razem, nieważne na którym wydziale pracują. Drugą zasadniczą zmianą jest to, że każdy pracownik musi zgłosić do ewaluacji swoje publikacje. Nie ma zatem takiej sytuacji, że troje, czworo pracowników pracuje na innych, czyli wiosłuje tylko kilku, a płyną wszyscy.prof. Emanuel Kulczycki

Wykład eksperta był dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego szansą na dyskusję i rozwianie wątpliwości związanych z nowymi przepisami. Dotyczyły one np. punktów przyznawanych wykładowcom za publikacje w czasopismach naukowych.

W przypadku akurat nauk społecznych istotna jest kwestia, jak oceniane będą czasopisma, w których publikujemy. A rozporządzenie dotyczące tej kwestii będzie wydane dopiero jesienią. Prace ciągle trwają. W związku z tym nadal nie wiemy, czy pisząc określone teksty i kierując je do druku, kierujemy do takich czasopism, które będą wysoko punktowane i czy ta nasza ocena finalnie, niezależnie od treści, które zawieramy w artykułach, będzie wysoka czy nie. Chcemy zadać panu profesorowi także pytanie, czy odejście od tzw. punktozy, czyli pracowania na punkty rzeczywiście będzie przeszłością, czy też wręcz przeciwnie.prof. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Od tego, jaką ocenę uzyskają uniwersytety według nowych zasad, będzie zależało np. to, czy będą otrzymywały uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: