UCZELNIA:

Afery paliwowe to nie wszystko – o przestępczości skarbowej na UZ

Przestępstwa związane z obrotem dokumentami, wymiar kar i nowe przepisy prawa karnego skarbowego to zagadnienia, obok których nie można przejść obojętnie. W rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”. Wypowiadali się na niej eksperci z Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej i uczelni.

Nierzetelna faktura to nie tylko faktura sfałszowana – zauważa prof. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prawnicy mówią o nierzetelności faktur w wielu innych przypadkach.

Problem polega również na tym, że nierzetelną fakturą będzie faktura, która nie została wystawiona, jest tzw. fakturą pustą albo jest przypadek, kiedy rzeczywiście została sfałszowana.prof. Hanna Paluszkiewicz

UZ zorganizował konferencję, aby przedyskutować to, jakie kary powinny ponosić osoby, które przyczyniają się do obiegu nierzetelnych faktur. Do dyskusji skłoniły prawników zmiany w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w 2017 roku. Każdy z nich przewiduje inne konsekwencje prawne za przestępstwa skarbowe.

Jest wielki problem, jak pewne zachowania powinny być zakwalifikowane. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tzw. przestępczością fakturową. Ta grupa przestępstw doczekała się już takiej nazwy. Z pewnością wykracza to poza wielkie afery paliwowe. To są także inne zdarzenia, ale jeżeli dotyczą dużych kwot pieniędzy, to sankcja jest zdecydowanie wyższa. Problem zazwyczaj nie dotyczy zwykłych ludzi. Tyle tylko, że na nierzetelnych fakturach traci Skarb Państwa. A my wszyscy z niego korzystamy i też na tym tracimy.prof. Hanna Paluszkiewicz

Konferencja była pierwszym spotkaniem o takiej tematyce. Prawnicy mają po niej ważne spostrzeżenia związane z prawem karnym skarbowym. Chcą zgłosić poprawki przepisów, ponieważ oceniają je krytycznie.

Dziekan Wydziału Prawa wierzy, że na jednym spotkaniu się nie skończy. Co więcej, wydział zamierza zainteresować prawem karnym skarbowym także absolwentów uczelni.

Chcemy uruchomić podyplomowe studia właśnie z tej dziedziny. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zachęcić zainteresowanych, by u nas to zagadnienie zgłębiać. Z udziałem fachowców, ponieważ zapraszamy do współpracy specjalistów z całej Polski. Przyjęli nasze zaproszenie, co bardzo mnie cieszy.prof. Hanna Paluszkiewicz
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00