LUBUSKIE:UCZELNIA:

Mamy szpital uniwersytecki – placówka zarejestrowana w KRS

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze oficjalnie zmienia nazwę. W piątek spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu jest to Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Większość udziałów w spółce (51%) ma Uniwersytet Zielonogórski. Pozostałe 49% pozostaje w samorządzie województwa lubuskiego.

Uczelnia (a wraz z nią studenci kierunku lekarskiego) zyskała bazę własną, czyli miejsce praktycznej nauki. Szpital będzie mógł natomiast starać się o wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może otrzymać dodatkowe 40 mln zł rocznie. Ponadto zostanie zakwalifikowany do szpitali ogólnopolskich na mocy ustawy o tzw. “sieci szpitali”.

Wyższe dotacje może też otrzymać uniwersytet. Pieniądze z budżetu państwa, m.in. na działalność dydaktyczną, to dodatkowe 4 mln zł w porównaniu z poprzednim dofinansowaniem.

Nieruchomości szpitala nadal są w rękach samorządu województwa.

Władze Lubuskiego oczekują, że dzięki przekształceniu szpitala zwiększy się dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej i wzrosną szanse na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki oraz leczenia.

W październiku naukę na pierwszym roku kierunku lekarskiego rozpocznie 120 osób.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00