LUBUSKIE:

Szerokopasmowe Lubuskie w stolicy

Celem konferencji jest prezentacja stanu zaawansowania inwestycji realizowanych w województwie lubuskim i pomorskim oraz przedstawienie możliwości przeciwdziałania trudnościom napotykanym podczas realizacji inwestycji szerokopasmowych. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania dotychczasowych sukcesów i zastanowienia się, jakie tematy powinny być rozwiązane w tej kwestii. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja dotycząca planu efektywnego wykorzystania infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej poprzez współpracę wszystkich interesariuszy: inwestora, władz rządowych i samorządowych, firm/organizacji realizujących projekt systemowy.

Możemy się chwalić

Przypomnijmy, że Lubuskie realizuje projekt „Szerokopasmowe Lubuskie”. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem obszar 326 miejscowości, na którym łącznie zostanie wybudowanych 1449 km sieci szerokopasmowej. Miejscowości objęte obszarem realizacji projektu zostały ujęte na liście „białych plam” województwa lubuskiego, gdzie występuje całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Miejscowości nie objęte projektem stanowią obecnie około 35% obszaru białego.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego systematycznie rośnie liczba gospodarstw domowych w województwie lubuskim, wyposażonych w komputer. W 2009 roku komputer osobisty posiadało 62,3% ogółu gospodarstw domowych, o 4,7 pkt więcej niż w roku poprzednim. Podobną tendencję wzrostową wykazuje wskaźnik odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu – w analogicznym okresie wzrost o 10,1 pkt. W ostatnim dziesięcioleciu widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania możliwością dostępu do Internetu i do usług, jakie ta sieć oferuje – możliwości komunikowania się (m.in. połączenia głosowe i wizyjne, poczta elektroniczna), dostępu do informacji i wiedzy (strony www), przesyłania danych (pakietów informacji, zdjęć). Wartość projektu ogółem: 152,1 mln zł. Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł.

Lubuski e-urząd

To urząd funkcjonujący w przestrzeni wirtualnej, dostępny drogą elektroniczną dla każdego. Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco, niezależnie od miejsca ich pobytu i pory dnia. Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie:

1.3 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt obejmuje swoim zasięgiem wszystkie urzędy gmin i powiatów z terenu województwa lubuskiego. Ilość JST objęta projektem to 95. Koszt całkowity Projektu to 25 mln zł, z czego 3,75 mln zł stanowią środki własne Beneficjenta a 21,25 mln zł. środki UE.

Lubuskie e-Zdrowie

W zakresie opieki zdrowotnej realizowany jest Projekt „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie: 1.3 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

W projekcie uczestniczyć będą Jednostki Ochrony Zdrowia, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski. Koszt całkowity Projektu to 5 994 333,33 zł, z czego 899 000,00 zł stanowią środki własne Beneficjenta a 5 094 333,33 zł środki UE. Czas realizacji projektu: 2012 r. – 2014 r. Beneficjentami ostatecznymi będą mieszkańcy województwa lubuskiego korzystający z usług medycznych oraz Jednostki Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski w zakresie systemu zarządzania i raportowania. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym oraz służącej upowszechnianiu stosowania technik ICT.

e-Drzonków

Celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu nowoczesnych e-usług i usług wykorzystujących narzędzia informatyczne w WOSiR Drzonków, w tym posługujących się elektronicznymi kartami bezstykowymi. Jest to innowacyjny, wielozadaniowy system informatyczny, który wspomagać będzie funkcjonalność świadczenia usług przez WOSiR poprzez elektroniczną rezerwację usług, zapłatę za usługi, kontrolę dostępu do obiektów, monitoring oraz sporządzanie raportów. Wartość ogółem: 6 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 4,2 mln zł.

Więcej na temat projektu w prezentacji: lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/sieci%20szerokopasmowe-poprawione.pdf

Autor: Źródło: lubuskie.pl

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close