LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Nawet 300 tys. złotych do zdobycia od ZUS. Można je wydać na poprawę warunków pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nowy konkurs na dofinansowanie projektów, które poprawią warunki pracy. W tegorocznej edycji pula środków do rozdysponowania wynosi 120 mln zł. Elektroniczne wnioski będzie można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 roku.

Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to jedno z zadań ZUS – mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w lubuskiem.

Dofinansowane mogą być projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% jego szacowanej wartości, nie więcej jednak niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego. Projekty będą realizowane w 2025 r.

Dofinansowane mogą być tylko inwestycje, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Projekty mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego np. przed hałasem czy promieniowaniem, oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz zakupu sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy w zagłębieniach. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ZUS sprawdzi projekty pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Wnioski mogą składać płatnicy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż w ciągu 3 lat od wypłaty ostatniego dofinasowania. Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją będzie można złożyć elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00